sobota 26. ledna 2008

Co jsem také přečetl _______________Havlíčkobrodsko 21

Koncem minulého roku vydaly Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod a Moravský zemský archiv Brno – Státní okresní archiv Havlíčkův Brod již 21. číslo sborníku Havlíčkobrodsko.

Čtenář se v něm seznámí například s malířskou činností Josefa Mánesa v Pohledu a s průběhem bitvy u Štoků v roce 1805, historička Zina Zborovská přibližuje život manželky Karla Havlíčka Borovského Julie, Kateřina Vobořilová se zabývá židovským školstvím v Golčově Jeníkově, a následuje ještě dalších patnáct příspěvků.
Světeláky bude pochopitelně nejvíce zajímat obsáhlá stať týkající se našeho města – Interiér děkanského kostela sv. Václava ve Světlé nad Sázavou a jeho proměny během uplynulých sedmi století. Její autorkou je Mgr. Alena Křivská, dlouholetá spolupracovnice redakce Světelského zpravodaje, autorka seriálu Otazníky kolem děkanského kostela sv. Václava ve Světlé n. S. Výše jmenovanou stať zpracovala jako svůj příspěvek k loňským oslavám 800. výročí první písemné zmínky o Světlé, byť nepojednává o osmi, ale „pouze“ o sedmi stoletích kostela. To je ovšem z toho důvodu, že o předešlém století nemáme bohužel k publikování jedinou informaci. Tím se současně dostáváme k faktu, že se nepřestala zabývat nedoloženým letopočtem 1207, ale stále usilovně pátrá po sebemenší zmínce, která by nás k tomuto období alespoň trošku přiblížila.
Práce o interiéru našeho kostela sv. Václava je prvním seriózním článkem svého druhu přinášejícím fakta, která nejsou notoricky známá, spíše nová a mnohdy překvapivá. Jsou výsledkem dlouhého a trpělivého bádání a konečně uvádějí na pravou míru různé nepřesnosti a nesmysly vyskytující se v tisku, publikacích a na internetových stránkách. Za všechny uvádím stále se opakující tvrzení o obrazech Petra Brandla.
Všem, kteří se zajímají o historii a památky našeho města, mohu tuto práci vřele doporučit k přečtení.

Žádné komentáře:

Okomentovat