čtvrtek 15. ledna 2009

Obrazový atlas regionů, muzeí a skanzenů ČR (2009)

Klub českých turistů vydává od roku 1997 obrazové atlasy, které tak každým rokem poslouží české i zahraniční veřejnosti k objevení dalších zajímavých turistických míst. Atlas je zdrama dostupný všem zájemcům o turistiku a cestování po České republice především v turistických infocentrech.

Na přípravě a financování atlasu se podílí celá řada subjektů, jejichž prezentace jsou na jeho stránkách. Hlavním tématem letošního vydání, které podpořilo také Ministerstvo kultury ČR, jsou muzea a skanzeny, jedny z nejčastějších turistických cílů z oblasti vlastivědného poznávání.
Mezi turistikou a muzei existuje silné a dlouhodobé pouto. Počátky Klubu českých turistů mají totiž několik velice zajímavých průsečíků s historickým vývojem našeho muzejnictví. Tím prvním průsečíkem je jméno zakladarele KČT a jeho prvního předsedy Vojtěcha Náprstka, které je v obecném povědomí spojeno hlavně s cestovatelstvím. Méně již je známo, že Náprstka dovedlo poznávání cizích krajů k muzejnictví. Z jeho „suvenýrů“ z cest se postupně stala velmi rozsáhlá kolekce a Náprstek se rozhodl jejím prostřednictvím prezentovat své cestovatelské zážitky a poznatky široké veřejnosti. Proto v roce 1862 proměnil svůj rodný dům ve specializovanou muzejní instituci  České průmyslové muzeum.
Také druhý průsečík ukazuje, jak se turistika vepsala do českého muzejnictví. Hned prvním počinem KČT po jeho založení bylo na jaře roku 1889 zorganizování výpravy téměř čtyř stovek českých turistů na Světovou výstavu do Paříže. Ohlas této výpravy byl pak mocným impulsem pro aktivní zapojení KČT do přípravy Jubilejní výstavy pořádané v roce 1891 na pražském Výstavišti, které vyústilo ve zřízení vlastního velkorysého pavilonu a vyvrcholilo stavbou rozhledny na Petříně, inspirované návštěvou Paříže. Úspěch Jubilejní výstavy podnítil uspořádání dalšího významného podniku  Národopisné výstavy roku 1895, u které opět Klub českých turistů nechyběl. Výstava inspirovala k zakládání četných muzejních spolků a posléze k založení mnoha regionálních vlastivědných muzeí.
Pozitivní vztah KČT k minulosti a zejména k muzejnictví demonstruje fakt, že od 1. července 2006 prezentuje svoji minulost a výsledky své činnosti prostřednictvím Muzea turistiky v Bechyni.
*  *  *
Já jsem pro prezentaci Světlé nad Sázavou vybral jednak fotku východního křídla zámku, pořízenou z klenutého průjezdu v západním křídle, jednak interiér Muzea Světelska zřízeného nezměrným úsilím několika nadšenců z Vlastivědného spolku. Tím jsem dodržel zadání prezentace muzea, zatímco skanzeny zastupují dvě fotky Michalova statku v Pohledi.

Žádné komentáře:

Okomentovat