čtvrtek 13. ledna 2011

Co jsem také přečetl _______________Havlíčkobrodsko 24

Koncem minulého roku, tak jako v minulých letech, vydaly Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod a Moravský zemský archiv v Brně – Státní okresní archiv Havlíčkův Brod sborník příspěvků o historii regionu Havlíčkobrodsko. Nad stránkami jeho již 24. čísla si na své přijdou všichni milovníci dějin Havlíčkova Brodu i širšího okolí. Tři příspěvky se týkají Světlé nad Sázavou.

Světelský zámek se v době následující po mnichovském diktátu stal útočištěm uprchlíků z obsazených území, zejména německých antifašistů, kteří se ocitli v přímém ohrožení života. Tuto pohnutou dobu a její události mapuje článek Aleny Jindrové Uprchlický tábor ve Světlé nad Sázavou v letech 1938–1939. Čtenářům Světelského zpravodaje známá badatelka Alena Křivská referuje ve své zprávě o listině opata Jaroslava II. ze 13. 7. 1318, která nás zpravuje o nejstarších dějinách Světelska, o tragických událostech neklidných časů na počátku vlády krále Jana Lucemburského i o problémech staroslavného vilémovského kláštera. A konečně článek Emila Edgara Vznik průmyslu kamene na Světelsko-Lipnicku, který pochází z časopisu Kámen z roku 1924, je patrně jediným souvislejším pramenem k poznání raných dějin této kdysi významné výroby v našem kraji. Čtenář vedle informací samotných jistě ocení také krásný jazyk textu, který sborník přináší v nezkráceném rozsahu.
V dalších příspěvcích se seznámíte například s problematikou Dvory v okolí Havlíčkova Brodu a možnosti jejich zkoumání (Pavel Rous), s kaplí Božího hrobu při augustiniánském klášteru sv. Rodiny v Havlíčkově Brodě (T. Řepa), s tradicemi i současností masopustu na Havlíčkobrodsku (V. Holendová), s šedesátiletými dějinami významné německobrodské textilní firmy Jan Veselý a synové (Michal Kamp). Obsah sborníku tradičně uzavírají výroční zprávy vydavatelů za rok 2009.

Žádné komentáře:

Okomentovat