pátek 8. dubna 2011

Památník Na Padrti u Okrouhlice

I přes rady majitele okrouhlické hospody Na Staré poště se mi až na několikátý pokus podařilo najít utajený památník v lokalitě zvané Na Padrti. Dnes už k němu ukazují šipky ze silnice Okrouhlice – Lipnice a vlastní, značně neumělé značení.

Za napoleonských válek byli ranění vojáci rozváženi i do vzdálenějších míst a jejich ošetřováním byla zatížena i okrouhlická vrchnost. Když v okolí propukla „ruská zimnice“ či cholera, která nemilosrdně kosila nejen vojáky, ale i civilní obyvatelstvo, musel být v roce 1810 rozlehlý okrouhlický špýchar změněn na nemocnici, kam byli ranění a nemocní sváženi ze širokého okolí. Podle dobových pramenů šlo o vojíny rakouské, francouzské a pruské (spíše však ruské). Úmrtnost byla při tehdejší úrovni medicíny a hygienických opatření velmi vysoká. Na „horkou nemoc“, „ruskou zimnici“ či choleru následkem nedostatečně ošetřených zranění zemřelo jen v okrouhlickém špýcharu celkem 1 170 vojáků. Část jich byla za vynucené pomoci místního obyvatelstva jednoduchým způsobem pohřbena v řadových hrobech Na Padrti a další nedaleko špýcharu, u babické silnice na tzv. Hyršově stráni. Obě pohřebiště byla označena velkými dřevěnými kříži. Kříž na částečně upraveném Na Padrti časem zchátral a byl na náklad obce nahrazen tesaným kamenem s nápisem Padlým vojínům 1805–1815. Nedávno byl péčí okrouhlického obecního úřadu vyčištěn a uvažuje se i o dalších úpravách, které by umožnily zařadit jej do Francií sledovaných napoleonských památek.
Druhé pohřebiště u babické silnice zaniklo po jejím přeložení po stavbě nového okrouhlického mostu.

Žádné komentáře:

Okomentovat