neděle 25. září 2011

Co jsem také přečetl ___________Martin Maxmilián z Golče

Literaturu o výjimečných osobnostech na poli vojenství a současně literaturu týkající se nepříliš vzdáleného regionu obohacuje kniha Martin Maxmilián z Golče (kolem 1593–1653) s podtitulem Císařský generál ve víru třicetileté války.

Její autor PhDr. Jan Kilián Ph.D. v úvodu přiznává, že podnětem k práci na knize byla jeho zastávka v Golčově Jeníkově, návštěva rekonstruované Golčovy tvrze a následně kostela sv. Františka Serafinského s nenápadnou loretou, v níž jsou pohřbeni manželé Golčovi. Pátral v rozličných archivních fondech a uskutečnil nemálo cest po střední Evropě, po místech spjatých s generálovým životem.
Příslušník rozvětveného pomořanského šlechtického rodu Martin Maxmilián z Golče se objevil ve svých sedmnácti letech na scéně českých dějin v době pasovského vpádu a do konce svého života ji už neopustil. Ve vojenských službách strávil čtyři desítky let, byť s několika přestávkami. Doslova od píky se v císařské armádě vypracoval přes nižší důstojnické funkce až po generálskou hodnost a na jednoho z nejvyšších velitelů císařské armády na konci třicetileté války. Vyzkoušel si velení u jízdy, pěchoty i dělostřelectva, nechyběl v celé řadě velkých bitev třicetileté války, dobyl několik významných měst a pevností, jiným nechal vybudovat kvalitní fortifikace. Proslul také jako ten, kdo při souboji zastřelil jediného syna polního maršálka Pappenheima, a jako ten, kdo v posledním válečném roce přivedl pomoc Praze obležené Švédy.
Oženil se s třiačtyřicetiletou Marií Magdalenou Juliánou z Obsinnigu, vdovou po zavražděném plukovníkovi Jindřichu Ludvíkovi z Hatzfeldu. Jako odměnu za svoje vojenské služby obdržel tři statky zkonfiskované Janu Rudolfu Trčkovi a jeho manželce – Jeníkov, Žandov u Uhlířských Janovic a díl zboží Žáky s centrem v Podmokách. Jeho manželka pak ještě panství rozšířila o statek Hostačov a dva domy na Starém Městě pražském. Ačkoliv Martin Maxmilián z Golče strávil většinu svého života v polních leženích a v hradbách pevností, po třiceti letech bojů nastal v zemi konečně mír, Golč odešel z armády a v Jeníkově vybudoval v až neuvěřitelně krátké době několik staveb, jimiž se nesmazatelně zapsal do historie městečka, které po něm později dostalo své „příjmení“.
Kniha je vázaná, má 312 stran plus osm stran barevné přílohy na křídovém papíře a vydalo ji nakladatelství Veduta v edici Osobnosti českých a moravských dějin.

Žádné komentáře:

Okomentovat