sobota 25. března 2017

Vítání ptačího zpěvu

Obecně prospěšná společnost Editum díky podpoře města Světlá nad Sázavou opět pořádá sérii vlastivědných přednášek s exkurzemi, letos hlavně na přírodovědná témata.

Na prvním letošním setkání, které se konalo v úterý 21. března v zasedací síni světelské radnice, porozprávěla Mgr. Denisa Hladovcová o našich opeřencích a na tuto besedu navázala v sobotu 25. března tematická vycházka Vítání ptačího zpěvu.
Sraz zájemců o identifikaci jednotlivých ptačích zpěváčků byl už o šesté hodině ranní. Odborný výklad k ptačím hlasům podávala opět Denisa Hladovcová.  
Denisa vábí hrdličku
A začala hned na místě srazu – na náměstí před budovou radnice. Prvním opeřencem, který se prezentoval svým zpěvem, byl vrabec, kdysi nejobyčejnější a nejhojnější pták. Z mládí si všichni pamatujeme na hejna štěbetajících „vrabčáků“ i na jejich postupné mizení. I když je už dávno přestalo hubit DDT, na jejich úbytek měly vliv další faktory, především proměna naší krajiny. Na polích ubylo remízků, chybějí strniště, neboť pole zaorávají už na podzim, a ptákům nesvědčí ani moderní styl úpravy parků a zahrad, z nichž mnohé jsou spíše okrasné, ošetřované herbicidy a pesticidy a uklizené až „vyluxované“, takže poskytují jen málo možností k úkrytu nejen ptákům, ale i hmyzu, jímž se živí. Denisa ve svém výkladu ovšem zmínila na skutečnost, že v poslední době se početní stavy vrabců opět zvyšují. 
Z náměstí následoval přesun do zámeckého parku, kde během dvouhodinové procházky byly zaznamenány hlasy patnácti druhů ptáků. Svoje pěvecké umění předváděli kos černý, špaček obecný, sýkora koňadra, hrdlička zahradní, drozd zpěvný, červenka obecná, kvíčala, pěnkava obecná, žluna zelená, strakapoud velký, zvonek zelený, zvonohlík zahradní, střízlík a budníček menší. Účastníci se při jejich poslechu dozvěděli i podrobnosti o hnízdění, čím se živí a mnoho dalších zajímavostí z jejich života.

Žádné komentáře:

Okomentovat