neděle 17. června 2007

Vlastivědný sborník Světelsko I. díl

V rámci oslav 800. jubilea Světlé nad Sázavou byla na nádvoří zámku pokřtěna publikace Vlastivědný sborník Světelsko. Jeho vznik je plně v souladu s trendem posledních let, kdy se objevují stále další a další regionální publikace posilující v místním povědomí vztah k minulosti.

Autoři, z nichž někteří jsou členy Vlastivědného spolku Světelsko, se ve svých pracích detailněji zaměřují na dílčí témata z historie Světlé a jejího nejbližšího okolí. Úvodní práce Bc. Luďka Göbla a Mgr. Aleny Křivské se věnují místním pověstem, Doc. PhDr. Slavomil Vencl, DrSc., z Archeologického ústavu AV ČR v Praze se zabývá stopami nejstaršího osídlení na Světelsku, Dalibor Velebil z Národního muzea v Praze dolováním stříbra na Světelsku, Mgr. Alena Křivská záhadami a tajemstvím děkanského kostela sv. Václava, Jaroslav Vála povýšením Světlé na město a PhDr. Miloš Tajovský ze Státního oblastního archivu v Havlíčkově Brodě tábory lidu v Dobré Vodě. Josef Böhm zpracoval stať s názvem Světelsko ve víru válek, na kterou navázali Šárka Hribová (Nálet na Světlou) a Jaroslav Vála (Výbuch na nádraží). Z poněkud jiného soudku jsou vzpomínky Vladislava Berana Moje Světlá, Geologie a mineralogie Stvořidel od Mgr. Marka Chvátala, Zámecký park ing. Ivy Černohubové či historie odboru Klubu českých turistů od Jaroslava Vály. Bohatý životopisný materiál přidali Josef Böhm o letci RAF Stanislavu Vydrářovi, František Drašner s Jaroslavem Válou o učiteli Petru Miloslavu Veselském, Zina Zborovská o akademickém malíři Jaroslavu Panuškovi a ing. Pavel Pešek o cestovateli Janu Havlasovi.
Sborník vydalo v počtu 1000 ks město Světlá nad Sázavou, vytiskly jej Tiskárny Polička. Kniha je vázaná, tištěná na křídovém papíře, s barevnými i černobílými fotografiemi, má 268 stran a za 200 Kč je v prodeji v turistickém informačním centru.

Žádné komentáře:

Okomentovat