pondělí 27. dubna 2009

Velimský okruh

  Ne, nejde o název dálkového pochodu nebo naučné stezky, ba ani o automobilovou závodní dráhu, ale o železniční zkušební okruh, součást Zkušebního centra Výzkumného ústavu železničního, a. s., u Velimi, nedaleko Kolína.  
  Impulsem k jeho výstavbě byla nejspíše konference ministrů železnic a dopravy někdejších států RVHP, která se konala v roce 1959 a konstatovala potřebu existence vhodné experimentální základny pro zkoušky kolejových vozidel a železniční výzkum. Břemeno výstavby na sebe vzaly tehdejší Československé státní dráhy a z několika alternativ, které přicházely v úvahu, byla vybrána lokalita v blízkosti Velimi, ležící v rovině a mimo frekventované silnice. Výstavba byla započata 30. září 1960 a v roce 1963 byl okruh slavnostně otevřen. Hned v následujícím roce, konkrétně 27. srpna 1964, zde lokomotiva 498.106 zvaná Albatros jednička dosáhla rychlosti 162 km/hod., což je rychlostní rekord českých parních lokomotiv. Další etapa investiční výstavby začala v roce 1986, kdy se začal budovat Dynamický zkušební stav uvedený do provozu koncem roku 1991, a řada dalších objektů, následovala takzvaná hala pro přípravu zkoušek, modernizace zkušebních okruhů a postupná rekonstrukce železničního svršku.
  Ale pojďme k vlastním okruhům. Jsou dva – velký a malý, který je uvnitř velkého a je s ním samozřejmě spojen. Velký okruh je dlouhý 13,272 km a skládá se ze dvou oblouků o poloměru 1,4 km a dvou přímých úseků, z nichž každý je dlouhý 1,979 km. Maximální přípustná rychlost zkušební jízdy je pro jednotky s naklápěcími skříněmi 230 km/h a 210 km/h pro ostatní železniční vozidla. Délka malého okruhu činí 3,951 km s maximální přípustnou rychlostí zkušebních jízd až 125 km/h, proto se využívá především pro zkoušení vagónů v zatáčkách. Celková stavební délka kolejí je ve zkušebním centru 28,218 km. Oba okruhy mohou být nezávisle na sobě napájeny čtyřmi nejpoužívanějšími železničními napájecími soustavami: stejnosměrnými 3000 V a 1500 V a střídavými 25 kV/50 Hz a 15 kV/50 Hz.
  Výzkumný ústav železniční, a. s., který zkušební okruhy provozuje, je dceřinou společností Českých drah a zajišťuje zkoušení a hodnocení nejen nových kolejových vozidel, ale také sdělovacích a zabezpečovacích systémů a prvků železniční infrastruktury. Jeho technické vybavení umožňuje simulovat poruchy elektrického napájení, provádět speciální hlukové zkoušky a laboratorní experimenty. Proto jej kromě tuzemských hojně využívají i zahraniční výrobci kolejových vozidel jako Alstom, Ansaldobreda, Siemens nebo Voith Turbo Lokomotivtechnik, takže se zde zkoušely například nové Pendolino pro italské železnice, francouzské jednotky TGV i jejich nástupkyně AGV.
  Uvnitř velkého okruhu leží obec Sokoleč, do které se lze dostat ze čtyř směrů, pochopitelně díky mimoúrovňovému křížení silnic s okruhem. Můžete se sem vydat také na kole, cyklostezka číslo 0126 vede zčásti podél malého zkušebního okruhu. My jsme si to prošli pěšky, ale žádnou „mašinku“ jsme na trati neviděli. Proto jsme pronikli na zkušební nádraží - a tam už bylo na co koukat! Například na elektrickou jednotku Flirt od švýcarské firmy Stadler Rail AG, kterou chce budoucí konkurent Českých drah, dopravní firma Leo Express, nasadit na trať Praha – Ostrava.Žádné komentáře:

Okomentovat