sobota 24. března 2012

20 let oblasti KČT Vysočina

Na Hrádku v jihlavském lesoparku Heulos se za účasti členů předsednictva ústředí Klubu českých turistů, primátora Jihlavy a ředitele jihlavské Vyšší policejní školy ministerstva vnitra uskutečnilo slavnostní setkání zástupců většiny odborů KČT z Vysočiny, aby si připomněli 20. výročí vzniku oblastního sdružení. 


Po úvodním vystoupení pěveckého sboru Sokola řízeného Pavem Bradou jsme si vyslechli projev předsedkyně Marie Vincencové nazvaný Aktivity 1992–2012 a zhlédli takřka profesionálně připravenou videoprezentaci nazvanou Retro 20. Jako upomínku na toto setkání obdrželo všech 72 účastníků pamětní list, DVD Retro 20 a brožurku Historie a současnost KČT Vysočina zpracovanou ke 20. výročí založení oblasti, v níž je na šestnácti stranách shrnutý jednak vývoj turistiky v ČR, ale hlavně vše, co se týká oblastního sdružení KČT VYSOČINA.
V současné době je v oblasti KČT Vysočina registrováno 22 odborů s 1738 členy, jejichž aktivity pokrývají takřka celou Českomoravskou vysočinu. Nejviditelnější a veřejností kladně hodnocenou činností KČT je značení turistických cest. Velmi populární a hojně navštěvovanou akcí (za kterou oblast obdržela diplom od ústředí KČT) je Zahájení jarní turistické sezony, pořádané každoročně v jiné lokalitě - ve Světlé n. S. se konalo v roce 2007 jako součást oslav 800. výročí první písemné zmínky o městě. Pokud jde o odbornou stránku turistiky, nouzi o zájemce nemají ani pořadatelé dvoudenních seminářů vedoucích a cvičitelů turistiky. Během dvaceti let se jich konalo patnáct, poslední uspořádal náš odbor KČT Sklo Bohemia Světlá nad Sázavou v rekreačním středisku Ředkovec.
  Po turistickém – a neznalý čtenář by mohl říct „bafuňářském“ – programu proběhla vernisáž malé výstavy o činnosti československých válečných letců a prohlídka Hrádku doslova od sklepa až po půdu.Zmíněný Hrádek byl v jihlavském lesoparku Heulos postaven v roce 1941. Základní kámen byl položen dne 11. dubna 1941. Stavbu projektoval berlínský architekt Ing. Franz G. Winter, realizací stavby byl pověřen stavbyvedoucí dr. Blümel z Vídně. Stavba byla původně koncipována jako velká mládežnická ubytovna (Jugendherberge), ale v průběhu roku 1943 bylo rozhodnuto, že zde vznikne prestižní internátní škola Hitlerjugend. Zásluhu na jejím zřízeníměl dr. Arthur Seyss-Inquart, rodák ze Stonařova, a jihlavský vládní komisař (starosta) dr. Leo Engelmann. V Říši těchto škol existovalo dvanáct, tato jediná byla v Protektorátu Čechy a Morava. Po osvobození v roce 1945 byl v Hrádku umístěn internát učňů SPD (Středisko pracujícího dorostu), v letech 1960-1965 zde byli ubytováni posluchači Pedagogického institutu a v letech 1965 až 1990 objekt sloužil k ubytování studentů jihlavského oddělení Vysoké školy zemědělské Brno. Další čtyři roky byl objekt prázdný, chátral a byl devastován. V roce 1995 jej bezplatným převodem od ministerstva školství získala SPŠ MV v Jihlavě. Rekonstrukce objektu byla zahájena v září 1995 a ukončena v listopadu 1996 nákladem cca 30 mil. korun. Objekt slouží k ubytování posluchačů Vyšší policejní škola ministerstva vnitra. 

A co nakonec? Konec!
Na sklonku července ministerstvo vnitra oznámilo, že kvůli škrtům, které ministerstvu ulehčí o 144 mil. Kč, má od ledna 2013 zdejší policejní škola zaniknout a studenti mají být převedeni do Prahy. O pár týdnů později, na začátku září, podali ředitel školy Zdeněk Sadecký a jeho zástupce Vladislav Vondrák rezignaci na své funkce a odcházejí i od policie.

Žádné komentáře:

Okomentovat