sobota 21. dubna 2012

Setkání haškologů na Lipnici

„Drahá matinko! V půl druhé v noci přišly na Jarmilku bolesti. Bába říká, že večer už budete babičkou. Zešedivěl jsem z toho. Prosím Vás přitom, byste mně laskavě půjčila do pondělka asi 15 zl. Já totiž ještě od Tučka peníze nedostal, poněvadž jsem smlouvu dosud nepodepsal, ježto mne chce okrást…“

Jaroslav Hašek si v dopise datovaném 20. dubna 1912 nevymýšlel – jeho syn přišel na svět právě před sto lety. Dostal jméno Richard a vystudoval na architekta. Letos 20. dubna uspořádala Společnost pro oživení nesmrtelnosti Jaroslava Haška v Lipnici nad Sázavou slavnostní, ale současně pracovní zasedání ke 100. výročí narození syna autora Švejka.
Setkání se konalo v hostinci a penzionu U České koruny, který provozuje spisovatelův vnuk Richard Hašek ml. Ten také v úvodu setkání představil v krátkém projevu svého otce a toto téma následně rozvinul Radko Pytlík (*1928), známý haškolog a švejkolog, autor mnoha literárně-biografických knih, z nichž bezesporu nejznámější je Toulavé house o Jaroslavu Haškovi. Poté dostal prostor sochař Radomír Dvořák, autor dnes už proslulého triptychu skalních reliéfů v opuštěných žulových lomech, a představil svůj nový projekt nazvaný Hlava XXII. Bude to z lipnické žuly zhotovená hlava Jaroslava Haška ve značně nadživotní velikosti, rozřezaná na několik dílů, které ponesou rozličné texty ze Švejka. Dílo bude umístěno v blízkosti Dolního Města, tedy mezi Světlou n. S., kde je na nádraží Haškova pamětní deska připomínající jeho příjezd na Vysočinu, a Lipnicí, kde stojí Haškův domek, socha od Josefa Malejovského a na hřbitově je místo jeho posledního odpočinku.
Podruhé se dostal ke slovu Richard Hašek, když přítomné seznámil s tezemi ke III. Mezinárodní konferenci, která se bude na Lipnici konat v dubnu příštího roku při příležitosti 130. výročí narození Jaroslava Haška a na niž budou pozváni hosté z patnácti zemí Evropy, z USA, Číny, Mongolska a Vietnamu. A nakonec přispěl svou troškou do mlýna spisovatelův pravnuk Martin Hašek, který informoval o konání letošní Haškovy Lipnice 21. července.
Mezi hosty byli také předseda Společnosti pro oživení nesmrtelnosti Jaroslava Haška, známý režisér Antonín Kachlík (*1923), který režíroval např. filmy Náš dědek Josef nebo Radost až do rána, a Alexandr Drbal (*1947), potomek českých vystěhovalců na Ukrajinu, který polovině 90. let minulého století přesídlil do České republiky, stal se pracovníkem Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického ve Zdibech u Prahy. Publikuje v češtině a ukrajinštině ve prospěch rozvinutí česko-ukrajinských vztahů a šíření znalostí o České republice na Ukrajině, je autorem švejkovských webových stránek Cestou necestou.
Po poledni vyšel průvod k hrobu Jaroslava Haška, kde se konal pietní akt – položení věnce, čestná salva a krátký proslov Radko Pytlíka. Po návratu do restaurace následoval slavnostní oběd v podobě – jak jinak? – Haškova guláše, který zájemci mohli zapíjet speciálním a jedinečným pivem – Haškovým ležákem.

Dobrý voják Švejk, Richard Hašek a režisér Antonín Kachlík


Kastelán lipnického hradu Marek Hanzlík se spisovatelem Radko Pytlíkem


Slavnostní salva
Před pomníkem Jaroslava HaškaZpátky v hospodě


Žádné komentáře:

Okomentovat