středa 30. května 2012

Po naučné stezce Lipky

Návštěvu Telče, skvostu Vysočiny zapsaného na seznamu UNESCO, si zpestřuji absolvováním naučné stezky Lipky. Je dlouhá necelých osm kilometrů a návštěvníky zavádí do míst, jejichž využívání k aktivnímu odpočinku má nečekaně dlouhou tradici počínaje zálibou šlechty v lovu, jízdě na koni a střelbě na terč přes křesťanské poutě ke kapli sv. Karla Boromejského a nedělní vycházky telčských měšťanů až po dnešní turistiku či jogging.

Na cestu se vydávám od skleníku v podzámeckém parku: 

Přecházím rušnou výpadovku na Studenou a rázem se ocitám na okraji lipové aleje. V roce 1881, u příležitosti sňatku Rudolfa Habsburského se Stephanií Belgickou, byla alej přejmenována na Stromořadí korunního prince Rudolfa a princezny Štěpánky, ale sáhodlouhý název se neujal a vžilo se prosté pojmenování Lipky
Alej je dlouhá takřka půldruhého kilometru a spojuje podzámecký park s bývalou bažantnicí, někdejší panskou myslivnou a navazující oborou, později změněnou na lesopark. Výlety do Lipek k romantickým lesním zákoutím s Hadím jezírkem a Jezírkem lásky krásně popisuje František Kožík v knize Jezerní růže.
Naučná stezka má devět zastavení, ale já se zmíním jen o některých. Například to třetí se jmenuje Vyhlídka, takže není těžké uhádnout, co mě zde čeká: nádherný výhled na severozápadní okraj Telče. Pro někoho bude z celé naučné stezky nejzajímavější zastavení u kaple sv. Karla Boromejského, pro jiného zase sedmá zastávka Obornictví.

Kapli sv. Karla Boromejského nechala vybudovat matka mladého hraběte Jana Karla Jáchyma Slavaty (1641–1712) v místě, kde rok předtím (13. října 1662) její syn spadl při honu do vlčí jámy, jak se kdysi říkalo dírám po neúspěšném dolování. V jámě, z níž se nemohl vyprostit, ve smrtelných úzkostech učinil slib, že bude-li zachráněn, vstoupí do kláštera takového řádu, k němuž bude náležet mnich, kterého potká jako prvního. A zázrak se opravdu stal, Slavatu vysvobodil jakýsi chasník z nedalekého Vanova a Slavata svůj slib splnil. Zrušil své čerstvé zasnoubení s hraběnkou Klárou Terezií z Attems a vstoupil do karmelitského kláštera v Itálii. Slavatům tím však začalo hrozit vymření po meči a papež proto Janu Karlu Jáchymovi nabídl dispens, tedy možnost vrátit se do světského života, oženit se a mít potomky. Mladík ale odmítl se slovy, že „…i když rod Slavatů vymře, proto přec svět nezhyne“. Současní historikové této příhodě ale prý moc nevěří. Slavatu k víře měla už od mladého věku nutit rodinná tradice a na vstup do řádu bosých karmelitánů se měl mladý šlechtic připravovat už dávno před tím, než spadl do díry v lese.
Relativně nedávno došlo v této kapli k tragické události: rok a pár dní před 300. výročím šťastného zachránění mladého Slavaty zemřel zde kněz Vladimír Koukal. Asi třiatřicetiletý, v červnu roku 1961 vysvěcený kněz, rodák z Rosic u Brna, nastoupil na konci července jako kaplan do Telče a 26. září 1961 zašel s jedním pomocníkem připravovat tehdy zchátralou kapli k pouti, které se zde od jejího postavení každoročně konaly. Chystalo se k velké bouřce, ale kněz řekl, že se pomodlí a zatím snad nečas přejde a pak budou pokračovat v přípravách. Druhý muž odešel, aby jej při modlitbě nerušil. Bouře se přihnala ohromnou silou, třeskla velká rána, dělník vběhl dovnitř a spatřil mrtvého P. Koukala. Blesk sjel po křížku na kapli a věčném světle přímo do hlavy klečícího kněze – ještě držel růženec. Odešel na věčnost po třech měsících kněžské služby…
Na ploše dnešního lesa za bažantnicí se rozkládala obůrka, ve které byli v roce 1582 chováni jeleni a o pár let později daňci. Za první pruské války roku 1740, kdy byla Telč okupována saským vojskem, obůrka zanikla, Sasové zvěř vystříleli a plaňkový plot byl spálen.
V závěru vede naučná stezka kolem jednoho z potoků napájejících soustavu telčských rybníků. Potok byl v roce 2006 v tomto místě revitalizován, což v tomto konkrétním případě znamená, že kdysi nesmyslně napřímený a zahloubený potok byl znovu přetvořen do přírodní podoby, která mu díky mnoha zákrutům a mělkému korytu umožňuje rozliv na okolní nivní louky. Pro zpestření byl potok doplněn soustavou devíti tůní.

Žádné komentáře:

Okomentovat