neděle 7. října 2012

Začala stavba cyklostezky

  Dlouho připravovaná a netrpělivě očekávaná výstavba cyklostezky ze Světlé nad Sázavou podél Sázavy do Smrčné byla zahájena!

Trasa cyklostezky vedoucí podél řeky od mostu přes Sázavu do Smrčné je vyprojektována už od roku 2006. Téměř tři roky trvalo získání souhlasu se stavbou od majitelů dotčených pozemků, a protože někteří vlastníci souhlas nedali, původně navržená trasa po pravé straně řeky se změnila a od lanové lávky v Mrzkovicích povede po břehu levém. Byla připravena projektová dokumentace k územnímu řízení a stavebnímu povolení a v říjnu 2009 město požádalo o dotaci z programu Podpora cestovního ruchu. Výstavba cyklostezky měla přijít na 17 milionů Kč, spoluúčast města měla činit jenom 10 %, radnice však dotaci neobdržela, a tak podala žádosti o dotace ze státních fondů životního prostředí a dopravní infrastruktury, kde však je už spoluúčast zhruba čtyřicetiprocentní. V roce 2010 byla stavba prozatímně odložena.
Letos v září rada města schválila uzavření smlouvy o dílo s havlíčkobrodskou firmou Lubomír Dvořák. Datum zahájení stavby 27. září, dokončení 16. listopadu 2012 v případě příznivých klimatických podmínek. Zastupitelstvo odsouhlasilo realizaci v případě neobdržení příspěvku od SFDI s celkovými náklady akce ve výši 7 927 581,04 Kč.

Žádné komentáře:

Okomentovat