čtvrtek 17. ledna 2013

Zemřel František Moser

Po krátké těžké nemoci zemřel ve věku 79 let dlouholetý předseda sekce IVV a čestný člen KČT František Moser. Osobně jsem se s ním seznámil v květnu 1995 na pětidenním DEP Putování okresy západočeského regionu, který začínal v Nepomuku a končil v Plzni oslavami 50. výročí osvobození americkou armádou.

František Moser se narodil 26. října v Horažďovicích, absolvoval obor zpěv v Hudební škole v Písku a dále studoval v Praze u profesorů Červenky a Otavy z Národního divadla. V roce 1957 nastoupil do plzeňského divadla, kde pracoval i v důchodovém věku. Od roku 1998 byl předsedou Spolku rodáků a příznivců Horažďovic, jehož bohatý program byl především jeho zásluhou.
Do tělovýchovy a turistiky vstoupil už jako patnáctiletá v roce 1948, kdy organizoval různé sportovní akce. Postupně inklinoval k pěší a vysokohorské turistice, naplánoval a vedl mnoho významných akcí nejen krajských, ale i celostátních, jako Letní ruristické srazy v roce 1977 a 1989, Český kvadrant, přechody Šumavy S batohem šumavskými hvozdy a další. Vrcholem jeho organizátorské činnosti byla 9. olympiáda IVV v Plzni v roce 2005 (které jsme se zúčastnili celá rodina a na pár dní přijeli další členové našeho odboru KČT).
Věnoval se také publikační činnosti, byl autorem brožury Pěší turistika, vedoucím autorského kolektivu sborníku KČT ke 110. výročímu turistiky v roce 1998, spolupracoval na encyklopediích, psal články do Pllzeňského deníku a propagoval turistické akce v rozhlasovém vysílání.
Byl cvičitelem turistiky, vedoucím značkařem a vykonával řadu funkcí: předseda ST při KV ČSTV v Plzni, později OV KČT PK, předseda PR ÚV KČT, 1. místopředseda ÚV KČT. Byl jmenován Čestným členem KČT a Čestným předsedou OV KČT PK. Byl předsedou Rady Síně slávy české turistiky, v níž jistě sám brzy zaujme čestné místo.
Jeho zásluhou se Klub českých turistů zviditelnil i na mezinárodním poli. Jako viceprezident čestičlenného předsednictva IVV přivedl zahraniční turisty do České republiky a naše turisty na pochody IVV do zahraničí. Je nositelem titulu Mistr turistuky, Čestného odznaku Vojty Náprstka a plakety Vratislava Pasovského.

Žádné komentáře:

Okomentovat