úterý 9. září 2014

Ach, ta čeština (1)

Méně čteme a se psaným slovem ztrácíme kontakt, což má za následek, že znalost pravopisu celkově upadá. Potvrzuje to poslední výzkum Ústavu pro jazyk český.

MF Dnes ve spolupráci s Ústavem pro jazyk český Akademie věd ČR a Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví vydala začátkem září mimořádnou přílohu nazvanou Nová čeština s podtitulem Naučte se správně psát. Příloha má dvanáct stránek časopiseckého formátu, pojďme do ní alespoň letmo nahlédnout.
První stránky obsahují dvanáct dobrých rad, jak správně popsat obálku, jak má vypadat obchodní dopis a jak mail. Dozvíte se tedy kam a jak napsat adresu, kam patří čárky a kam ne, že je třeba používat jednoduché řádkování, že se žádné údaje nepodtrhávají, neprokládají ani nepíší kurzívou, kam patří adresa, kde a jak má být napsán datum a místo odeslání (mezi datem a místem není čárka, místo je v 1. pádě), že slovo Věc se nepíše a oslovení musí být v 5. pádě!
Na dalších stránkách se poučíte, jak se píší zkratky, kalendářní data, měrné jednotky a peněžní částky. Zkratky titulů před jménem a za jménem, které zkratky se píší s tečkami a mezerou za každou z nich (a. s., t. r., v. r., př. n. l.) a u kterých je možný dvojí způsob psaní (č. p. x čp., P. S. x PS, P. F. x PF). Zkratky právní formy podnikání se uvádějí za jménem společnosti a v textu se z obou stran oddělují čárkami: PROBAS, spol. s r. o., je výrobce obalů z vlnité lepenky. Končí-li věta zkratkou s tečkou, další tečka se už nepíše! Také za slovem „viz“ se tečka nepíše, neboť jde o tvar rozkazovacího způsobu slovesa „vidět“, nikoliv o zkratku!
Jak správně napsat datum? Čísla jsou to pořadová, to znamená, že za nimi musí být tečka a za tečkou mezera: 28. 9. 2012. Hodiny, minuty a sekundy se oddělují tečkou nebo dvojtečkou. Při použití tečky se hodiny 0 až 9 píší jednomístně a minuty dvoumístně (8:05), při použití dvojtečky mohou být i hodiny uvedeny dvoumístně (08:05). A když už jme u dvojtečky: při psaní skóre se čísla od dvojtečky neoddělují (výsledek utkání Světlá–Ledeč 2:1).
U peněžních částek se trojice číselných řádů oddělují mezerou (1 000 000 Kč), v administrativních textech je možné použít i tečku (1.000.000 Kč). U celých čísel se desetinná čárka a pomlčka nepíší! (500 Kč nikoli 500,- Kč). Slovo „euro“ se skloňuje zcela pravidelně podle vzoru „město“!
Také používání lomítka má svá pravidla. Jsou-li výrazy po obou stranách lomítka jednoslovné, mezera před lomítkem ani za lomítkem se nepíše (vypnuto/zapnuto), je-li alespoň jeden z výrazů složený z více slov, doporučuje se mezeru psát (sanace / dekontaminace / chemické čištění potrubí).
Úskalí českého jazyka je samozřejmě mnohem více (tři tečky, pomlčka a spojovník, závorky, uvozovky), ale to by rozsah článku neúměrně narostl. Chcete-li psát správně česky, nezbývá než novinky nastudovat.

Žádné komentáře:

Okomentovat