čtvrtek 22. října 2015

Co jsem také přečetl____Podzemní Čechy

Cílem této knihy je ukázat část neznámého a nepřístupného bohatství podzemních Čech a alespoň stručně popsat tisíciletý vliv, který hornictví mělo na utváření země. Je totiž mnohem větší, než by se zdálo.

Mnoho pravěkých, středověkých i současných sídel vzniklo nedaleko ložisek zlata, stříbra, cínu, železa či uhlí. Ale hornictví stálo i u zrodu systémového myšlení konce středověku, mezinárodní spolu- práce, bankovnictví a obchodní revoluce. Dějiny surovin jsou zároveň dějinami sociálního vývoje společnosti, což je sice nejvíce patrné u uhlí a železa v období průmyslové revoluce, ale ve skutečnosti se to od pozdní doby bronzové dotýká celé středo- evropské historie.
Základem knihy jsou fotografie, které za posledních patnáct let vznikaly intenzivní prací dvou fotografů – Martina Majera a Milana Korby. Jsou výběrem z mnoha tisíc záběrů pořízených během stovek pracovních dní v podzemí. Řadu zde zobrazených míst již nenavštívíme, protože spadla, a tyto fotografie představují poslední dokument těžby.
Kniha je druhým dílem zamýšlené trilogie, Podzemní Praha vyšla před šesti lety, třetí díl by se měl jmenovat Podzemní Morava.

Žádné komentáře:

Okomentovat