pátek 13. listopadu 2015

Malý slovníček pojmů z architektury

Budete-li číst odbornější text, např. stať Barbory Janů Popis zámku ve Světlé nad Sázavou a nástin jeho stavebního vývoje, kterou naleznete ve 3. díle Vlastivědného sborníku Světelsko (o němž jsem psal na tomto blogu zde), může se vám hodit malý slovníček použitých odborných pojmů, které jsem vybral z publikace Jaroslava Herouta Slabikář návštěvníků památek (1980) a doplnil pár fotografiemi z exteriérů a interiérů světelského zámku.

Akant – bodlákovitá rostlina, jejíž dekorativně stylizované listy se již od starověku uplatňují v ornamentice

Archivolta – plastické orámování oblouku arkády, podloubí apod.

Arkáda – oblouk na svislých podporách (sloupech, pilířích), užívaný například v lodžiích.

Atika (též attika)  zeď nad hlavní římsou stavby, kryjící pohled na střechu

Balustráda – zábradlí z kuželek

Bosáž – plasticky ztvárněné nebo v omítce napodobené kvádrové zdivo s vystouplým povrchem

Feston – závěs z listů, květů, případně ovoce, propletený nebo zakončený stuhami

Kartuše – plocha, často mírně vypouklá, různého tvaru v bohatě utvářeném ornamentálním rámci. Bývají v ní letopočty, nápisy, znaky apod. V tomto případě znak rodu Salmů.

Klenák – článek klenebního oblouku, obvykle klínovitého tvaru, někdy jen vyznačený v omítce.

Konzola – architektonický nosný článek, vystupující ze stěny a nesoucí klenební žebro, sochu, římsu nebo balkon.

Lisena (též lizéna) – svislý plochý pás členící u zdobící zeď

Lodžie (též loggie) – chodba, otevřená na vnější straně arkádami.

Perlovec – ornament vzniklý v antice a běžný u nás od renesance, složený jakoby z navlečených perel kulového nebo eliptického tvaru.

Pilastr – svislý architektonický článek vystupující mírně z líce stěny a – na rozdíl od liseny – opatřený hlavicí a patkou.

Rizalit – část architektury vystupující po celé výšce z líce průčelí, někdy jen zcela nepatrně, jindy až na hloubku jedné osy, zdůrazňující střed nebo kraje fasády.

Rozvilina – většinou pásový ornament ze spirálovitě stáčených úponků, doplněných listy (nejčastěji akantovými), popřípadě i květy.

Římsa – vodorovný architektonický článek, kamenný, zděný, omítaný nebo v omítce vytažený, který člení nebo ukončuje architekturu nebo její část.

Šambrána – profilované a různě zdobené orámování okenních a dveřních otvorů, zpravidla štukové, na rozdíl od kamenného ostění.

Štuk – jemná maltová hmota z mramorové nebo alabastrové moučky (později, zejména v 19. století, nahrazované sádrou), vápna a písku, vzniklá jejich smísením v různých poměrech, např. 4:2:1. Užívá se jako vrchní vrstva omítky, pro plastickou výzdobu fasád a vnitřků i na volné plastika.

Štukatura – plastická výzdoba provedená technikou štuku. Rozšířena v renesanci (hlavně v interiérech) a následně i v dalších slozích.

Tympanon – vnitřní plocha plasticky orámovaného nízkého trojúhelného, segmentového nebo stlačeného štítu, nebo plocha v horní části portálu ohraničená překladem a půlkruhovým, lomeným nebo jiným obloukem.
Tympanon s kartuší a vejcovcem

Vejcovec – pásový ornament, v němž se vejcovité tvary střídají s hrotitými.

Voluta (též závitnice) – spirálový závit, v baroku často naplocho stlačený a se středem vystupujícím jakoby pod tlakem vpřed. Vyskytuje se v jónské hlavici, konzole a také v křídlech štítů barokních a lidových staveb.

Zrcadlo – v architektuře různě orámovaná nebo mírně vpadlá a v obryse vykrajovaná plocha na stropě buď volná mezi štukaturami, nebo vyplněná malbou.

Zubořez – pásový ornament z kvádříků či kostek – zubů, střídajících se s mezerami.

Žádné komentáře:

Okomentovat