pondělí 7. září 2009

Vlastivědný sborník Světelsko II. díl

Když se před dvěma lety, v době oslav pořádaných k jubileu našeho města, odehrával na nádvoří zámku křest Vlastivědného sborníku Světelsko, na jeho deskách bylo sice malým písmem uvedeno I. díl, ale bylo jen pár těch, kteří věřili, že bude následovat díl druhý. Díky nezměrnému úsilí několika nadšenců, přidělení finančních prostředku z grantového programu Edice Vysočiny a samozřejmě pochopení zastupitelstva města se tak ale nakonec stalo!
Slavnostní křest druhého dílu Vlastivědného sborníku Světelsko konal v Muzeu Světelska. Pozváni byli autoři všech příspěvků a fotografií, členové městské rady a městského zastupitelstva a není vinou pořadatelů, že přišli jen ti, které tato událost opravdu zajímala. 
Jako první pokřtil novotou vonící publikaci předseda Vlastivědného spolku Světelsko Ing. Jiří Hladovec a po něm 1. místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miroslava Němcová, přestože prohlásila, že jako milovnice knih a bývalý knihkupec se s poléváním knihy těžko smiřuje. Následně převzali láhev se sektem k pokřtění sborníku starostka města Ing. Lenka Arnotová a moje maličkost.
Z autorů krátce promluvili akademický sochař Ladislav Janouch, badatelka Mgr. Alena Křivská, doc. RNDr. Zdeněk Laštovička, CSc. a pracovník ministerstva zahraničních věcí Mgr. Jan Kubišta, LL.M. Nikdo z nich nešetřil slovy chvály a všichni vyjádřili naději, že druhý díl nebude zároveň posledním.
Autoři se ve svých pracích detailněji zaměřili na dílčí témata z historie Světlé a jejího nejbližšího okolí. Úvodní práce Ing. Františka Kocmana a Mgr. Pavla Rouse se věnuje novým stavebně historickým a archeologickým poznatkům o nelechovské tvrzi, Ing. Jan Sommer z Národního památkového ústavu v Praze se zabývá stavebními zvláštnostmi tří gotických kostelů v kraji pod Lipnicí a na něho navazují členové občanského sdružení Přátelé podlipnických kostelů Líza Faktorová a Marek Hanzlík, kastelán lipnického hradu. Badatelka Mgr. Alena Křivská seznamuje čtenáře již podruhé se záhadami a tajemstvím děkanského kostela sv. Václava, PhDr. Hynek Bouchal, PhD. nazval svou práci Světelská pouť a barokní temno, Karel Coufal se věnuje pečetím Světlé n. S., Petr Tesař hrobce Auerspergů v Markovicích, Josef Böhm zpracoval stať s názvem 110 let měšťanské školy ve Světlé n. S. a akademický sochař Ladislav Janouch přispěl prací o svém otci, spisovateli Jaroslavu Janouchovi. Z poněkud jiného soudku je historie trampské osady Stará šlechta od doc. RNDr. Zdeňka Laštovičky, CSc., následovaná statí Skála nad Černým vírem, na kteroužto autoři Mgr. Marek Chvátal, Mgr. Alena Křivská a Jaroslav Vála nahlížejí z hlediska geologického a historického, včetně pověsti, která se k ní váže. Michal Cáp nazval svůj příspěvek Blahobyt a pád židovských obyvatel Světlé n. S., Mgr. Jan Kubišta, LL.M. přidal životopisný materiál o světelském lékárníkovi PhMr. Václavu Novákovi, v 50. letech neprávem vězněném, Vladislav Beran zpracoval téma Světelští muzikanti, Zbyněk Barger poskytl obsáhlý materiál o sklářském odborníkovi a tenistovi Zdeňku Bártovi, já jsem přispěl třemi příspěvky, v nichž jsem popsal historii mostu přes Sázavu a připomněl téměř zapomenutého řezbáře a akademického sochaře Bohumila Vlčka a MUDr. Zdeňka Cakla, chirurga a lovce africké zvěře. V závěrečné kapitole Josef Böhm popsal vznik a instalaci pamětní desky Jaroslavu Haškovi na nádražní budově.
Sborník je vázaný, tištěný na křídovém papíře, s barevnými i černobílými fotografiemi, má 300 stran. V počtu 1000 ks jej vydalo město Světlá n. S. a vytiskly Tiskárny Polička. 

1 komentář:

  1. Dobrý den,
    hledám nějaké podklady k Bohumilu Vlčkovi pro knihu o pamětních deskách v Domažlicích, kde dělal tuhle věc: http://socharstvi.info/realizace/pametni-deska-petra-fastra-na-jeho-rodnem-dome-v-domazlicich/ . Nevíte, zda existuje jeho pozůstalost? Našel bych k tomu nějaké důležité údaje ve Vašem textu ve sborníku? Děkuji za odpověď.
    Srdečně Marcel Fišer

    OdpovědětSmazat