úterý 19. srpna 2014

Odešla Václavka

S více než měsíčním zpožděním jsem se dozvěděl, že po dlouhé těžké nemoci zemřela Ing. Václava Domšová, za svobodna Johnová, kterou jsem tu a tam pozlobil tím, že jsem jí říkal Václavko. 

Narodila se v roce 1957, bydlela s rodiči a sestrou v bytovce v Čapkově ulici a občas jsme se v rámci party svobodných kluků a holek potkávali na taneční zábavě, nebo v kině. V letech 1977–1982 absolvovala Vysokou školu zemědělskou v Praze a pak pracovala jako zootechnička hospodářství Sedloňov.
Na podzim roku 1989 byla kooptována poslancem MNV Deštné v Orlických horách a v letech 1990–1994 vykonávala funkci tajemnice obecního úřadu a v letech 1994–2002 byla starostkou. V roce 2002 byla zvolena senátorkou za Sdružení nezávislých kandidátů. Do roku 2007 pracovala v Ústavně-právním výboru Senátu PČR, později byla členkou Výboru pro veřejnou správu, územní rozvoj a životní prostředí a předsedkyní Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova. Od roku 1994 byla také předsedkyní dobrovolného svazku obcí Region Orlické hory a v letech 1995–2006 členkou rady Euroregionu Glacensis. Stála u zrodu projektů, jakými jsou Kačenčina pohádková říše, upravování běžeckých tratí, cyklobusy a další. Radovala se z toho, že tyto věci přiškly na svět, přilákaly turisty i místní a dnes jsou samozřejmostí života v horách. Za jejího působení se začalo usilovat o rovnoprávnější určení daní pro malé obce. Poté, co skončila v Senátu, byla aktivní v zastupitelstvu Královéhradeckého kraje a ve Výboru pro kulturu a památkovou péči. V roce 2012 se stala Ženou regionu, ucházela se o post senátorky za Náchodsko a opět usedla v krajském zastupitelstvu.
Jejím životním krédem bylo: Kde je vůle, tam je i cesta, čili Když se chce, tak všechno jde!

Žádné komentáře:

Okomentovat