pátek 3. června 2016

Jak ve Světelském zpravodaji číst mezi řádky?

Většinou je to potřeba při čtení zpráv z radnice. Někdy mezi řádky číst lze, jindy nikoli, v tom případě je třeba vzít si na pomoc jiný zdroj informací.

Například když si v článku Zasedání zastupitelstva přečtete tuto nicneříkající informaci: 
Zastupitelstvo města 9. prosince 2015 schválilo uzavření kupní smlouvy na odkup pozemku parc. č. 1785, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 251 m2 a pozemku parc. č. 113, zahrada, o výměře 168 m2, vše v k. ú. a obci Světlá n. S., od manželů E. a J. B.
Sednete si tedy k počítači, do Googlu zadáte Nahlížení do katastru nemovitostí a snadno zjistíte, že se jedná o pozemek mezi budovou radnice, respektive její novodobou přístavbou, a Pěšinkami. Dočtete se, že „...12. 2. 2016 bylo ukončeno řízení, jehož výsledkem je nabyvatelem Město Světlá nad Sázavou a převodcem Blaney James Artur a Blaney Erika.
Stával zde částečně zděný a částečně hrázděný dům čp. 15, původně hostinec V Ráji, pak židovská synagoga a později modlitebna Církve československé husitské. Nepoužívaný objekt byl v roce 1998 prodán soukromým vlastníkům a v roce 2006 zbourán. Pokud by vás zajímal podrobnější osud domu, najdete jej na tomto blogu zde.
V květnu pracovníci TBS instalovali namísto poničeného provizorního pletiva nový plot a bránu

Žádné komentáře:

Okomentovat