pátek 2. září 2016

Co jsem také přečetl_______Sudety 1938 pohledem důstojníků německé armády

Kniha o obsazení příhraničních oblastí Československa německou armádou v roce 1938 vyšla v roce 2013 k 75. výročí podepsání Mnichovské dohody.

Mnichovská dohoda a především očekávaný vojenský konflikt Československa s Německem patří dodnes ke stále živě diskutovaným tématům naší historie. O připravované válečné akce proti Československu, o stavu, rozmístění a taktických záměrech německých jednotek je však informací poskrovnu. Navíc po obsazení tzv. sudetoněmeckých oblastí se Německo snažilo uchovat obraz mírového osvoboditele utlačovaných sudetských Němců, takže nebylo v zájmu německého vedení zveřejňovat skutečné důvody a plány k přepadení ČR.
Přibližuje toto období pohledem důstojníků německého Wehrmachtu, jejichž poznatky a postřehy sepsané bezprostředně po návratu z nasazení v Sudetech představují velmi zajímavé svědectví o obsazení odstoupených oblastí. A také o utajovaných válečných přípravách plánu Fall Grün na přepadení Československa. 
Cíle autorů nebylo komentovat nebo vysvětlovat jednotlivé texty, ani předkládat čtenářům své vlastní závěry. Záměrem bylo poskytnout čtenářům reprezentativní soubor textů a dalších dokumentů, které by jim umožnily utvořit si vlastní názor o době, poměrech a podmínkách, které sami nemohli zažít.
Kromě bohatého obrazového doprovodu, tvořeného převážně doposud nepublikovanými a mnohdy unikátními fotografiemi, je kniha doplněna dalšími zajímavostmi, jako jsou ukázky tajných předpisů a pomůcek, které německý generální štáb připravil pro potřeby války proti Československé republice.

Žádné komentáře:

Okomentovat