pátek 8. září 2017

Za keškami z Chřenovic do Ledče

Z bujnosti a přebytku volného času odjíždím Posázavským pacifikem do Chřenovic s úmyslem zpestřit si dávno známou trasu několika keškami.

Obec Chřenovice leží asi pět kilometrů severozápadně od Ledče nad Sázavou a má 158 obyvatel (2017). Své jméno obec získala patrně po jistém vladykovi Chřenovi, jehož jméno figuruje na různých svědeckých listinách. Zmíněný vladyka pravděpodobně žil v původní tvrzi u kostela sv. Václava. Samotná ves vznikla výstavbou dřevěných srubů jako obydlí pro lid, pracující pro vladyku Chřena. Zmíněný románský kostel sv. Václava byl postaven v letech 1134–1139 a jeho věž zřejmě sloužila jako poslední útočiště při případné obraně proti nepřátelům. 
Znak Chřenovic je novodobý, vznikl díky zákonu z roku 1990, který dal právo na znak všem obcím. O zpracování návrhu obecních symbolů požádalo obecní zastupitelstvo brněnskou firmu Alerion, s. r. o. Dne 18. března 2013 se v Parlamentu ČT konalo slavnostní převzetí práva používat znak a prapor obce z rukou předsedkyně Miroslavy Němcové. Slavnostní svěcení praporu a znaku obce se v Chřenovicích konalo 20. července 2013.
Heraldický popis znaku: Ve stříbrném štítě odsazený modrý kvádrovaný kůl, z něhož vyniká vpravo nahoře černá a vlevo dole červená hlava orlice, obě se zlatým zobákem a červeným jazykem.
V kolik hodin jsem byl v Chřenovicích a kolik bylo stupňů?
Procházím kolem kapličky...
... a bývalé hospody a vzpomínám na akci, kterou jsme kdysi podnikli – šli jsme do zdejší hospody pěšky ze Světlé nad Sázavou, což představovalo dvacet jedna kilometrů. A kdy že to bylo? Musel jsem doma sáhnout do jedné ze svých externích pamětí, v tomto případě to byla kronika našeho odboru KČT, respektive odboru turistiky TJ Sklo Bohemia Světlá n. S.
„Letní turistická nečinnost nás vylákala na vycházku podél Sázavy do Chřenovic,zapsal jsem tehdy do kroniky. „Ze Světlé jsme vyšli kolem poledne, zastavili jsme se ve Stvořidlech, dvakrát jsme se schovávali před deštěm. V Ledči n. S. jsme se občerstvili v hotelu Stadion a při té příležitosti jsme zhlédli část tenisového utkání Borg-McEnroe. Pokračovali jsme v cestě, která se klikatí mezi Sázavou a železniční tratí. Od zastávky Podhrad jsme stoupali kolem zříceniny hradu Chřenovice na vrchol kopce, z něhož je nádherný výhled do okolí. Do Chřenovic je to již kousek, takže za chvíli jsme seděli v místním hostinci, kde nás obsluhoval náš kamarád Pepa Král. O naší návštěvě byl předem informován, a tak jsme si pěkně popovídali a zazpívali si při kytaře. Ráno před pátou hodinou jsme se vlakem vrátili do Světlé n. S.
Snad bych měl ještě podotknout, že nás šlo sedm a onen kamarád měl díky svému příjmení přezdívku Car, takže nikdo mu jinak neříkal, to jen do kroniky se mi to tehdy nezdálo vhodné. Bylo to 4. a 5. července 1981. Tenkrát se ještě neslavil Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje (5. červenec) ani Den upálení mistra Jana Husa (6. červenec), státními svátky se tyto dny staly až po roce 1989.
*  *  *
Obcházím kostel, pokračuji podél hřbitova a přes pole k lesu, kde v příkrém srázu by měla být Dračí sluj. Alespoň tak nazval úkryt kešky její owner. Jedná se o skalní dutinu, v níž romantičtější povahy opravdu mohou vidět doupě draka.
Po úspěšném odlovu kešky jdu lesem a přes pole tak dlouho, dokud nenarazím na červenou turistickou značku, která mě přivádí ke zřícenině chřenovického hradu stojící na skalnatém ostrohu nad soutokem potoka Jestřebnice a Sázavy. Hrad byl založen koncem 13. století, několikrát vystřídal majitele a v roce 1545 je již uváděn jako pustý. Dochovala se z něho 19 metrů vysoká válcová věž se silnými zdmi z lomového kamene. V okolním terénu lze vysledovat systém opevnění hradu. 

Zdejší keška má logický název Chřenovický hrad a její owner jí na stránkách geocachingu věnoval veršovaný hint:
          Od věže k Sázavě příkopem níž,
          v kameni vtesaný nalezneš znak,
          v té skále nad znakem objevíš skrýš,
          pod tebou pod skalou ti zastaví vlak. 
          Na znaku tajemném číslo je vyryto,
          deset sáhů od věže tajemství ukryto,
          když znakem otočíš a správný kód zadá se,
          tak zámek odjistíš, kryt vzhůru zvedá se.
I tady jsem úspěšný, a tak pln optimismu sestupuji do údolí potoka Jestřebnice, abych zkusil najít Chřenovický poklad. Tak se jmenuje třetí keš, vlastně jednoduchá multikeš. Má dvě stage, každá je na skále označená malým plechovým znakem s vyrytým letopočtem napsaným římskými číslicemi, který bude sloužit k výpočtu souřadnic finálky.
     
          Po cestě s jiskrou v oku, 
          k finálce přijdeš z boku, 
          kešku nalezneš hnedle, 
          vždyť světlo je těsně vedle. 
          Pro ty co maj hafo síly, 
          otočný znak vede k cíli, 
          jsi geocacher a ne blbeček, 
          s lopatou a krumpáčem pracuje krteček!!!


Počítám souřadnice finálky, zadávám je do GPSky a jdu na to. Není to úplně jednoduché, ale opět slavím úspěch. Zkrátka se mi dneska daří!
Bude tu keška, či ne-li?
Vracím se na asfaltovou lesní cestu, která kopíruje pravý břeh potoka. Další keška má název Liščí skála a protože má stejného ownera, je i její hint veršovaný:
          Nad cestou na skalce, kde vtesán znak tajný,
          tam cache objevíš v štěrbině skalní.
Pátá a dnes poslední keš se jmenuje Ledeč jako na dlani a její název mluví za vše. Tohle místo nabízí opravdu krásný výhled na Ledeč nad Sázavou, impozantní vrch Melechov a na obzoru hrad Lipnici. Postupné klesání vede přes Obrvaň, dnes část Ledče, k motokrosovému závodišti. Cestou ještě pořizuji jednu fotku:
Vrch Melechov a pod ním Ledeč nad Sázavou
Mapka dnešní trasy 12 km:

Žádné komentáře:

Okomentovat