středa 3. ledna 2018

Co jsem také přečetl________Egypťanka

Prostřednictvím smyšleného příběhu román přibližuje jeden rok života výjimečné ženy ve starověkém Egyptě

Sleduje osudy Nebetiunety, egyptské matky a manželky z posvátného města Vasetu (starořecky Théby) v pátém roce panování Ramesse II. a nabízí pohled na rok jejího rušného a zajímavého života.
Provdala se za Amenmosa, vezírova hlavního tajemníka, a i když se stala matkou šesti dětí, uplatnila se jako zručná přadlena a švadlena, která ve slavném Amon-Reově chrámu zodpovídá za výrobu a údržbu posvátných oděvů a plátna. Navíc je členkou ašerského chrámového sboru ve svatyni bohyně Muty.
Nebetiunetin osobní a profesionální život je během celého roku určován mnoha svátky typickými pro Vaset. protože vede domácnost, dohlíží na služebnictvo, stará se o manžela a rodinu a ještě vykonává náročné povolání, nezná nudu. Když jejího manžela odvádějí pracovní povinnosti nadlouho z domova, musí si poradit s rodinnými problémy sama, a právě nezávislé rozhodování upevňuje její nezdolný charakter.
Od nilských záplav na začátku roku přes zimní a letní měsíce sdílí čtenář s Nebetiunetou úspěchy i prohry, spolu s ní prožívá zrození, smrt, svatbu, válku, práci a učení – vše, čím prochází ona sama, její rodina a přátelé.
*  *  *
Autorka románu Hilary Wilsonová učila od roku 1979 egyptologii v kurzech pro dospělé a několik let pracuje v Nové koleji na univerzitě v Southamptonu, Jako lektorka externího schváleného programu nabízí v regionech Hampshire a Dorset kurzy se širokým rozpětím egyptských témat a často spolupracuje s místními pobočkami Asociace pro vzdělávání dospělých. Pravidelně přednáší pro historické a archeologické společnosti a je také mimořádnou profesorkou tzv. Otevřené univerzity. Snaží se přenést na mládež své nadšení pro všechno, co se kdysi dělo v Egyptě, na základních školách předvádí ukázky staroegyptské kultury, organizuje semináře a dramatizace s egyptskou tematikou a snaží se tak dětem oživit každodenní skutečnost podivuhodné staré civilizace. Je zakládající členkou Southamptonské společnosti pro starověký Egypt a správkyní muzejních sbírek v Bournemouthské společnosti pro přírodní vědy. Publikovala knihy Národ faraonů a Význam hieroglyfů.

Žádné komentáře:

Okomentovat