neděle 14. srpna 2011

DP Krajem malířů Vysočiny


Přihlašuji se na trasu 35 km, z poloviny shodnou s Cestou malíře Františka Kavána a příští rok tomu bude 75 let, kdy byla otevřena. Stalo se tak 20. června 1937 a akci tehdy zorganizoval Klub československých turistů v Hlinsku. Po slavnostním zahájení v kavárně hotelu Záložna se účastníci vydali na vycházku z Hlinska přes Vítanov, Dřevíkov a Svobodné Hamry do Trhové Kamenice a tuto trasu tehdy nazvali Kavánovou cestou. Sám malíř se ze zdravotních důvodů nezúčastnil. Unikátní je, že se z této akce dochovala pozvánka a celá řada dobových fotografií.