neděle 29. dubna 2012

DP Oblastí klidu Třebíčsko

Odbor KČT Třebíč pořádá již 25. ročník dálkového pochodu Přírodním parkem Třebíčsko nacházejícím se na severovýchod od Třebíče na ploše téměř 10 000 hektarů. Mírně zvlněná krajina tvořená pestrou mozaikou polí střídajících se s loukami a pastvinami, remízky, drobnými lesíky, mezemi s porosty křovin a meandrujícími potoky je milým pohlazením po duši každého, kdo v ní hledá klid a regeneraci duševních sil.

neděle 22. dubna 2012

DP Za krásami okolí Nedvědice

Oblíbený dálkový pochod pořádá odbor KČT Nedvědice už po devětatřicáté – a my se ho ještě nikdy nezúčastnili. Nyní nastal čas to napravit!

sobota 21. dubna 2012

Setkání haškologů na Lipnici

„Drahá matinko! V půl druhé v noci přišly na Jarmilku bolesti. Bába říká, že večer už budete babičkou. Zešedivěl jsem z toho. Prosím Vás přitom, byste mně laskavě půjčila do pondělka asi 15 zl. Já totiž ještě od Tučka peníze nedostal, poněvadž jsem smlouvu dosud nepodepsal, ježto mne chce okrást…“

neděle 15. dubna 2012

Turistické informační centrum


  Turistická informační centra poskytují návštěvníkům a telefonickým či mailovým tazatelům informace o historii a současnosti, památkách, turistických zajímavostech, kulturních a sportovních zařízeních, ubytování, stravování a službách a tak dále.

pátek 13. dubna 2012

Čistá řeka Sázava 2012

Už třetím rokem po sobě se v polovině dubna konala akce Čistá řeka Sázava, jejímž cílem je vyčistit řeku a její břehy od odpadků a nečistot, se kterými si příroda sama neporadí.

neděle 8. dubna 2012

Románskou Prahou (I)

Až na druhý pokus se podařilo domluvit výlet do Prahy na realizaci Pouličního plahočení Prahou, jak Rudolf Krause, předseda Klubu přátel a milovníků Prahy nazval seriál putování IVV po našem hlavním městě. Postupně zpracoval trasy, které provedou zájemce po památkách stověžaté matičky, a to podle jednotlivých stavebních slohů – Prahou románskou, gotickou, renesanční, barokní, rokokovou, klasicistní a empírovou, secesní a novodobou a nakonec Prahou moderní. Pro všechny trasy vypracoval příslušné záznamníky s vlastními texty a fotografiemi, někdy i s mapkou. Otázkou zůstává, zda se mi podaří vše absolvovat…

neděle 1. dubna 2012

Palma místo stříbrného smrku?

  Ještě před skácením stříbrného smrku před kostelem sv. Václava vypukly bouřlivé diskuze o jeho budoucí náhradě.

Výročí Karla Maye

Jsou letos hned dvě: uplynulo 170 let od jeho narození (*25. 2. 1842) a rovných 100 let od jeho smrti (30. 3. 1912). Jeho osudy byly stejně napínavé jako jeho knihy. Narodil se v saském podkrušnohorském městečku Ernstthal, byl jediným chlapcem ze čtrnácti dětí, které se jeho rodičům narodily. Otec byl chudý domácí tkadlec, matka pomáhala uživit rodinu lecčíms, ale asi nejdůležitějším bylo získání kvalifikace porodní báby.