úterý 12. prosince 2006

Co jsem také přečetl__Havlíčkobrodsko 11

Vlastivědný sborník vydaný Okresním vlastivědným muzeem a Státním okresním archivem v Havlíčkově Brodě v roce 1995.  

Sborník má má na obálce znak městečka Vilémov z Ottova slovníku naučného (díl 26, str. 695) a obsahuje tyto práce:


Několik poznámek k historii tvrze a zámku v Herálci (autor Jaroslav David)

Třicetiletá válka a její důsledky pro vilémovské panství a obec 
(autor Václav Tuček)

Rubešovy deklamovánky 
(autor Pavel Zedník)

Františka Weidenhofferová 
(autorka Zina Zborovská)

Český muzikant Vojtěch Hlaváč, rodák z Ledče nad Sázavou 
(autor František Pleva)

Před ikonou čudotvorce Mikuláše. 
K osudům Haškova kyjevského sponzora Jindřicha Jindříška
(autor Pavel Gan)

Periodický tisk vydávaný na území okresu Havlíčkův Brod 1821–1966 
(autor Jiří Sochr)

Havlíčkobrodský zpravodaj 1974–1994 
(výběrová bibliografie příspěvků s historickou tematikou)

Žádné komentáře:

Okomentovat