čtvrtek 21. prosince 2006

Co jsem také přečetl__Havlíčkobrodsko 19

Seznam kapitol ve vlastivědném sborníku vydaném začátkem roku 2005.

Zaniklá sídliště na užším Havlíčkobrodsku 
(autor Jaroslav David, str. 519)

Střípky z nejstarší historie děkanského kostela Sv. Václava ve Světlé nad Sázavou (autor Alena Křivská, str. 2036)

Příspěvek k průběhu a výsledkům pobělohorské rekatolizace v havlíčkobrodském regionu 
(autor Tomáš Zdechovský, str. 3755)

Zabití sedláka Jana Zemana rytířem Václavem Michalem Zňovským z Korkyně léta páně 1681 
(autor Marek Starý, str. 5666)

I knihy zemřelých přispívají k poznání přibyslavského regionu (autor Oldřich Málek, str. 6782)

Letiště v Německém Brodě v letech 19391945 
(autor Jiří Ptáčník, str. 83105)

Nejasnosti kolem Picha-Tůmy 
(autor František Drašner, str. 106111)

Výroční zpráva Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod za rok 2004 (autor Jana Beránková, Zina Zborovská, str.112129)

Zpráva o činnosti Moravského zemského archivu Brno  Státního okresního archivu Havlíčkův Brod za rok 2004 (autor Ladislav Macek, str. 130139)

Žádné komentáře:

Okomentovat