neděle 10. prosince 2006

Co jsem také přečetl__Havlíčkobrodsko 5

Toto číslo vlastivědného sborníku Havlíčkobrodsko bylo sestaveno z kopií starších a dnes poměrně obtížně dostupných statí a článků, které pojednávají o historii a památkách našeho regionu. 

Vybrány byly takové texty, které si alespoň zčásti dodnes podržely faktografickou hodnotu, to znamená nebyly opakovány nebo kriticky překonány pozdější literaturou:

Loukov (autor Jeronym Solař, 1861)

Lipnice Dolejší 
(autor Jeronym Solař, 1861)

Kostel sv. Jana Křtitele na Krásné Hoře v Čáslavsku 
(autor Jeronym Solař, 1863)

Registra správní důchodův panství Světelského přepsaná 1591 
(autor Jeronym Solař, 1861)

Stříbrné doly v okolí Německého brodu 
(autor František Petr, 1897)

Stará rychta v Německém Brodě. Dle archivních pramenů (autor Jaroslav Růžička, 1907)

Řád německých rytířů v Německém Brodě (autor Jaroslav Růžička, 1910)

Městské muzeum v Německém Brodě (autor Zdeněk Wirth, 1907)

Nápis na velkém zvoně v Chřenovicích u Ledče n./S. (autor Zdeněk Wirth, 1910)

Německý Brod  (autor Zdeněk Wirth, 1906)

Rekvisice zvonů (autor Zdeněk Wirth, 1917)

Sborník vydalo a vytisklo Okresní vlastivědné muzeum v Havlíčkově Brodě v roce 1992 v nákladu 120 ks, cena činila 15 Kčs. Na obálce je výřez z kresby K. Liebschera Náměstí v Německém Brodě, reprodukovaný z knihy Čechy, díl XIII., rok vydání 1905, str. 488.

Žádné komentáře:

Okomentovat