čtvrtek 21. prosince 2006

Co jsem také přečetl_Havlíčkobrodsko 20

Zde naleznete pouze seznam jednotlivých kapitol

 • Nástin dějin obce Okrouhličtí Dvořáci se zaměřením na hospodářský a demografický vývoj obce (autoři Karel Kysilka, Jiří Pavlíček)
 • Hnát a Barokní kostlivci (autor Petr Horák)
 • Ke Škrétově obrazu Anděla strážce v havlíčkobrodském děkanském kostele (autor Petr Horák)
 • Vývoj uličního názvosloví města Havlíčkův Brod (autor Jaroslav David)
 • Případ Marie Pytlíkové – pozdní ohlas hilsneriády (autor Jaroslav David)
 • Náboženské poměry a rekatolizace na panství ledečském (autor Tomáš Zdechovský)
 • Zaniklá cihelna a hypotetická sklárna u obce Stříbrné Hory (autor Jaroslav Havlíček)
 • Havlíčkobrodské podzemí (autor Stanislav Šíl)
 • Raně renesanční měsťanský dům čp.76 v Ledči nad Sázavou (autor Tomáš Zdechovský)
 • Ledečská pošta (autor František Pleva)
 • Skromná matka velikého syna - poznámky k osobnosti matky Karla Havlíčka (autor Zina Zborovská)
 • V Německém Brodě žil a zemřel malíř Antonín Lesodomský alias...? (autor František Drašner
 • Vzpomínka na letce Václava Fuksu (autor Miroslav Menšík)
 • Výroční zpráva Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod za rok 2005 (autoři Zina Zborovská, Jiří Jedlička)
 • Zpráva o činnosti Moravského zemského archivu Brno – Státního okresního archivu Havlíčkův Brod za rok 2005 (autor Ladislav Macek)

Žádné komentáře:

Okomentovat