středa 14. února 2018

Co jsem také přečetl__Havlíčkobrodsko 31

Další z řady sborníků příspěvků o historii regionu Havlíčkobrodsko, rok co rok vydávaných společně Muzeem Vysočiny Havlíčkův Brod a Moravským zemským archivem v Brně – Státním okresním archivem Havlíčkův Brod

První dvě práce se týkají klášterů. Josef Šrámek sepsal Sociální sítě konventu cisterciaček Vallis sanctae Mariae v Pohledu ve středověku, kde navazuje na svůj článek otištěný v Havlíčkobrodsku 30 v loňském roce a jak název napovídá, zabývá se vazbami pohledské dominanty s okolním světem. 
Tomáš Somer zůstal věrný svému dlouholetému tématu vilémovského kláštera a článkem Vilémovský opat Mikuláš a „vomitus seculis“ odhalil zajímavé (a nežádoucí) skutečnosti, které na tomto již zaniklém klášteře byly praktikovány v reálném rozporu s Řeholí sv. Benedikta.
Následuje studie od Filipa Plašila, který popsal zřízení a fungování Vojenského lazaretu v Polné 1914–1916. Polná za první světové války totiž spadala pod okresní úřad v Německém Brodě.
Alena Jindrová představuje Nepokoje v Německém Brodě po Velké válce a dokazuje, že jejich původ nebyl antisemitský, jak se doposud často uvažovalo, ale ryze sociální.
Vyčerpávající zprávou je Fara čili komenda řádu německých rytířů v Německém Brodě od muzejního archeologa Aleše Knápka, který zpracoval několik nových nálezů písemných i archeologických kolem současné budovy děkanství v Havlíčkově Brodě a poodhalil nová fakta k fungování této významné buňky církevního řádu ve městě.
Pavel Rous doslova zmapoval Sklárny na Českomoravské vrchovině na mapách Čech a Moravy ze 17. století a sepsal o tom zprávu do našeho sborníku.
Známý lékař havlíčkobrodské nemocnice Jan Betlach rozšířil své bádání o Pitvě Melchiora z Redernu roku 1600 v Německém Brodě. Čtenář se dozví fakta nejen o průběhu pitvy samotné, ale též o životě, skutcích a významu Melchiora z Redernu. 
Seznam příspěvků zakončuje Jaroslav Holý se Zápisky z Velké války, kde vybral výňatky z válečného deníku svého předka Jana Holého a přidal z osobního archivu dopis jeho přítele, a papírově protivníka, legionáře Jaroslava Lichého.
Samotný závěr sborníku tradičně patří výročním zprávám obou vydavatelů za rok 2016.
Sborník má 160 stran, vyšel v nákladu 200 výtisků a stojí 200 Kč.

Žádné komentáře:

Okomentovat