pondělí 31. prosince 2018

Sardinky a sardele

K oslavám silvestra patří obložené chlebíčky a jednohubky, na které se mnohdy mimo jiné kladou sardinky či sardele. Myslíte si, že je to totéž?

Slovo sardinka má dva významy. Jednak je to pojmenování konkrétní drobné sleďovité mořské rybky Sardina pichardus (sardinka obecná), která je hromadně lovena, jednak se tak obecně říká nejen těmto, ale také jim podobným rybičkám z rodů Sardina, Sardinella a Sardinops, sterilizovaným v oleji nebo v marinádě. Navíc se v českých obchodech pod obchodním názvem „Sardinky“ prodávají i jiné ryby, třeba šproty. Například „Baltické sardinky“ jsou právě šproty, které jsou menší, tučnější a méně kvalitní, tedy i levnější než sardinky. Kromě toho pravé sardinky v Baltu nežijí!
Sardel pak je něco jiného než sardinka. Slovem sardel se také pojmenovává sleďovitá mořská rybka, ale jiná. Zatímco sardinka je rodu Sardina, sardel je rodu Engraulis a její další jméno je ančovička. Používají se naložené v soli a rostlinném oleji ve formě filetů či oček s kapary. Také se z nich dělá sardelová pasta. 
Kuriózní určitě je, že přestože slovo sardinka vypadá jako zdrobnělina od sardel, sardele jsou menší rybky než sardinky. Pojmenování obou druhů ryb a obou typů naložených rybiček pochází od jména ostrova Sardinie ve Středozemním moři, kde se tyto rybky lovily. 
Pokud jde o původ pojmenování ostrova, existují dvě teorie. Jedna tvrdí, že ostrov kdysi obýval iberský kmen Sardů, kteří jsou zaznamenáni na egyptských klínopisných tabulkách už 14 století před Kristem. Podle druhé teorie jde o staré semitské slovo sarad, které znamená chodidlo. Ostrov totiž má tvar chodidla, což se odrazilo i v jeho řeckých názvech Ichnusa, tedy stopa, a Sandaliotis, tedy sandálový.

Žádné komentáře:

Okomentovat