pátek 19. dubna 2019

DP K pramenům Rokytky

Dálkový pochod má podtitul Pochod Františka Znamenáčka, což je stále svěží devadesátník, bývalý dlouholetý předseda říčanských turistů a pořadatel dálkového pochodu Pytláckými stezkami, kterého jsme se před mnoha lety několikrát zúčastnili

Říčany leží při hranici hlavního města Prahy, asi dvacet kilometrů jihovýchodně od centra. Proto tam cestujeme vlakem s přestupem na Hlavním nádraží. Start pochodu je v základní škole v Radošovicích, které jsou částí Říčan od roku 1953.
Po zelené turistické značce přicházíme ke koupališti Jureček, na jehož levém břehu se nachází jedna zajímavost. Na ploše, která byla dlouhá léta zarostlá a zanedbaná, byly v roce 2013 vykáceny náletové porosty, provedeno zatravnění, instalovány lavičky pro odpočinek, vybudována kvalitní šotolinová cesta – a především vyznačen průběh 50. rovnoběžky.
Akademický malíř a sochař Zdeněk Hůla vytvořil netradiční kamenný obelisk, který je vysoký 2,8 metru a uprostřed má proříznutý průzor právě v ose 50. rovnoběžky. Její průběh vyznačuje na cestě žulový práh, který na obelisk bezprostředně navazuje.
Definice říká, že rovnoběžky jsou zeměpisné kružnice, které obepínají celou zeměkouli a jsou určeny rovinou procházející zvoleným bodem rovnoběžně s rovinou rovníku. Od rovníku směrem k pólům se zkracují, přičemž 60. rovnoběžka je rovna polovině délky rovníku. K tomu dodejme, že 50. rovnoběžka měří 25 731 kilometrů, prochází třinácti zeměmi a městy jako je kanadský Winnipeg, polský Krakov či ukrajinský Charkov, ranvejí letiště ve Frankfurtu nad Mohanem – a také městem Říčany, konkrétně lokalitou u rybníku Jureček mezi hřištěm pro plážový volejbal a tenisovými kurty.
Pokračujeme údolím proti proudu Rokytky, míjíme opuštěné kamenolomy a přicházíme k hlavní silnici Kutná Hora - Praha. Podcházíme ji tunýlkem, kterým současně protéká Rokytka a pokračujeme dál po naučné stezce Říčansko až se napojíme na cestu s modrou značkou. Od kontroly, která sídlí v dřevěném altánu, pokračujeme k pramenu Rokytky u Tehova. Nachází se vpravo od cesty v poli a je značně zanedbaný.
Po silnici přicházíme na okraj Tehova a polní cestou vedoucí kolem koňských výběhů přicházíme na hráz lesního rybníka. S potěšením se setkáváme s několika Toulkaři, s nimiž už přes dvacet let vyrážím na začátku července na Toulky po horách (viz stejnojmenné články v menu tohoto blogu). Společně pak pokračujeme ke kontrole u prameniště Rokytky u Tehovce, na místě, kde se sbíhají potůčky a meliorace a které je oficiálně považováno za pramen Rokytky. Na dřevěné informační desce se dozvídáme, že se nacházíme ve výšce 453 m a že Rokytka ústí do Vltavy ve výšce 182 m. Cestou přibírá 17 přítoků, protéká obcemi Tehovec, Říčany, Nedvězí, Královice, Hájek a městskými částmi Koloděje, Běchovice, Dolní Počernice, Hostavice, Kyje, Hrdlořezy, Vysočany a Libeň. Název Rokytka pochází ze staročeského slova rokyta neboli vrba.
Vracíme se na lesní cestu se žlutou turistickou značkou, později přecházíme na zelenou, ale nakonec ji stejně opouštíme a po silnici přicházíme do obce Klokočná. Při příležitosti 70. výročí konce druhé světové války zde v sobotu 23. května 2015 odhalili nový pomník, jehož autorem je sochař Michal Moravec. Na zhruba šestimetrové plastice z hořického pískovce sedí tři bronzoví ptáci.
Po krátkém posezení u velikonočního třináctistupňového speciálu pokračujeme v cestě nejprve po žluté turistické značce a z rozcestí Jedlice po zelené do Tehova. V protisměru pak absolvujeme část ranní trasy k rozcestí Říčanský les, odkud nás zelená značka vede až do Říčan.

Žádné komentáře:

Okomentovat