pátek 26. února 2016

Babice

Nemám na mysli žádnou babiznu, a to ani v jednotném, ani množném čísle, ale vesnici toho jména. Nejde ani o Babice v okrese Třebíč, kde byli v červenci 1951 zastřeleni tři komunističtí funkcionáři místního národního výboru. Stejnojmenná obec se nachází u Okrouhlice, ležící na silnici mezi Světlou nad Sázavou a Havlíčkovým Brodem.

Založení Babic spadá do období kolonizace Posázaví na začátku 13. století. Konkrétní osídlení dokládají nálezy keramiky a železného hřebíku z 13. až 15. století v nedalekých polích v lokalitě Na Hradišti. V Trčkovském urbáři z roku 1591 je zmíněna Wes Babice, kde byl panský mlýn, přívoz a vybíralo se mýto. Dne 31. července 1714 se po prudké bouři a průtrži mračen nad polenským a žďárským panstvím protrhly hráze rybníků a spousty vod způsobily nevídanou katastrofu v povodí Šlapanky a Sázavy. Z osad na břehu Sázavy byly nejvíce postiženy právě Babice, které prudkým přívalem vody takřka naráz byly smeteny a odplaveny, toliko 3 domky zůstaly uchráněny, 42 lidí utopených a pryč vzatých tam padlo za oběť dravému živlu.
V roce 1787 zde bylo 28 chalup, v roce 1836 už 36 domů a 260 katolíků. V roce 1843 je uvedeno rovněž 36 domů a 1 hostinec, ale 294 obyvatel a v roce 1881 37 domů, 306 katolíků a 5 Židů. Dnes žije v Babicích 201 obyvatel, domů je zde 75 a k tomu 16 rekreačních objektů.
Hodnotnou lidovou stavbou je kaplička se zvonem ve věžičce, kterou na jednom ze svých obrazů zachytil okrouhlický malíř, národní umělec Jan Zrzavý (18801977):
Vedle kapličky byl roku 1935 postaven žulový pomník sedmi padlým v první světové válce. V zahradě domu stojícího naproti přes silnici se nachází smírčí kříž:
O kus dál stojí na téže straně silnice hasičská zbrojnice
Sbor dobrovolných hasičů byl v Babicích založen 24. ledna 1904 na ustavující schůzi sepsáním protokolu, který se dochoval ve staré pokladní knize. Sbor měl patnáct členů a dvě samaritánky a patřil do Německobrodské župy, která byla založena v roce 1882. První zásah provedli babičtí hasiči v Nové Vsi již 4. dubna 1904. Stříkačku měli ruční, taženou koňmi, roku 1925 byla zmodernizována na pohon motorem. V roce 1942 zakoupil továrník Trnka z Dobré dvoukolovou motorovou stříkačku, která sloužila až do roku 1978, původní stříkačku hasiči věnovali Broumově Lhotě.

Žádné komentáře:

Okomentovat