čtvrtek 14. července 2016

Pěšky ze Světlé n. S. do Havlíčkova Brodu

Jakkoliv se zdá, že tato vycházka nemůže  zejména místním znalcům  přinést nic nového, opak je pravdou.

Červená turistická značka značka vychází ze Světlé nad Sázavou staletou lipovou alejí kolem skláren a rekultivované skládky, kterou dnes využívají motokrosoví nadšenci,...
... do míst, kde stával hospodářský dvůr Rozinov (více se o něm dozvíte na tomto blogu zde). Odtud klesá blíže k Sázavě,... 
Balvan v řece mezi Světlou nad Sázavou a Dobrou nad Sázavou
... pokračuje po jejím levém břehu, prochází chatovou osadou Dobrá a po lávce se dostává na pravý břeh Sázavy. U železniční zastávky Pohleď přechází přes koleje a stoupá do lesa s částečným výhledem na továrnu v Dobré. Původně tam stával mlýn, který v roce 1900 koupil Julius Schindler z Jablonce nad Nisou, zbořil jej a a na jeho místě postavil velkou brusírnu skla. V roce 1919 ji prodal bratrům Trnkovým a Závodským, kteří se zabývali textilní výrobou, a tak brusírnu přebudovali na přádelnu. Po komunistickém puči v roce 1948 podnik postupně patřil pod Vlnařské závody a fezárny Strakonice, Sukno Humpolec a Modetu Jihlava, po roce 1989 byla továrna v restituci vrácena synům původního majitele a vznikla firma Dotex Dobrá n. S., s. r. o.
Pro leckoho bude možná překvapením, když na následujícím nezáživném úseku do Olešnice přijde k lípě Petra Traxlera, vysazené v roce 2014 nedaleko strážního domku stojícího u železniční trati. Na konci prázdnin roku 2015 zde byl na jeho počest uspořádán happening, který se má každý rok ve stejnou dobu opakovat.

Polní cestou přicházím k silnici v místě, kde stojí křížek s letopočtem 1797...
... a pokračuji do Olešnice. Malou vesnici, které je dnes součástí Okrouhlice, si oblíbil malíř Jan Zrzavý (1890–1977), který žil a tvořil střídavě v Praze a v Okrouhlici.
Z Olešnice do Okrouhlice vede červená značka po silnici. Na propustku pod železniční tratí je letopočet odkazující k roku, kdy byla jednokolejná trať rozšířena na dvojkolejnou.
V Okrouhlici (podrobnosti naleznete na tomto blogu zde) se červené značka dostává znovu na levý břeh Sázavy, po němž pokračuje na okraj obce Klanečná. Před domem čp. 3, v němž se 3. března 1912 narodil římskokatolický kněz, publicista a opat želivského kláštera Vít Bohumil Tajovský, se nachází stojan s pamětní tabulí. Slavnostně odhalen byl 1. září 2012 v rámci 43. ročníku dálkového a turistického pochodu Havlíčkobrodská padesátka.
Vít Bohumil Tajovský se narodil jako nejmladší ze čtyř bratrů. Po absolvování gymnázia v Německém Brodě se rozhodl pro teologickou fakultu a nastoupil do semináře v Hradci Králové. V roce 1934 se stal členem řádu premonstrátů a v roce 1937 byl vysvěcen na kněze. Pracoval jako zahradník a knihovník kláštera v Želivě. Po složení pedagogických zkoušek vyučoval od roku 1942 na gymnáziu v Humpolci latinu, filozofii, dějepis a náboženství. Mezi jeho žáky patřil například humpolecký básník a překladatel Jan Zábrana. Dne 7. ledna 1948 byl – ve věku 36 let – zvolen opatem želivského kláštera, avšak už 24. února byl označen téhož dne založeným akčním výborem v Humpolci za nepřítele lidu a bylo mu zakázáno vyučovat. V lednu 1950, dva dny po zatčení číhošťského faráře Josefa Toufara, byl zatčen přímo v klášteře následně obsazeném příslušníky StB, kteří do něj podstrčili zbraně. 5. dubna byl ve vykonstruovaném procesu v kauze „Číhošťský zázrak“ odsouzen za velezradu, vyzvědačství a organizování ozbrojeného převratu ke dvaceti letům odnětí svobody. Deset let strávil ve věznicích na Pankráci, ve Valdicích, Mírově a Leopoldově, v květnu 1960 byl na základě amnestie prezidenta republiky Antonína Novotného propuštěn. Dostal ovšem zákaz činnosti v duchovní službě, pracoval jako lesní dělník, topič a archivář a po celou dobu jej sledovala Státní bezpečnost. Výjimkou byla léta 1968–1972, kdy mohl působit jako pomocný duchovní v Želivě. V letech 1989–1991 byl místopředsedou Konference vyšších řeholních představených, v roce 1990 se stal znovu opatem premonstrátské kanonie v Želivě, roku 1993 obdržel čestný doktorát teologie na řádové univerzitě St. Norbert College v De Pere v USA a v roce 1996 mu prezident republiky Václav Havel udělil Řád T. G. Masaryka. Dne 11. prosince 1999 v želivském klášteře zemřel.
Od rozcestníku na okraji Klanečné pokračuje červená značka přes obec Veselice k železniční zastávce Havlíčkův Brod-Perknov. Za ní se dostává po lávce přes Sázavu na pravý břeh a kolem čističky odpadních vod pokračuje do Perknova. Původně samostatná ves je součástí Havlíčkova Brodu, zdejší hostinec U Palánů je známý domácí kuchyní a rybími a zvěřinovými specialitami.
Od rozcestníku mezi Perknovem a havlíčkobrodskou psychiatrickou nemocnicí odbočuje doleva modrá turistická značka do údolí Rozkošského potoka. Nachází se zde Lázničkova stráň pojmenovaná po někdejším majiteli statku Rozkoš Adolfu Lázničkovi. V bývalém lomu bylo 6. května 1945 zavražděno osm mužů. Po předchozím mučení ve sklepě gymnázia zde byli zahrabáni ve dvou hromadných hrobech. O tomto činu poprvé proskočila zmínka dne 8. května, kdy v hostinci Na Marjánce vyprávěl podnapilý německý voják hostinskému Boleslavovi a četnickému strážmistrovi Krákorovi jak střílel v blízkosti lazaretu SS neznámé občany, kteří si museli sami vykopat hrob. 12. května vypověděla zajatá Němka totéž a v noci na neděli 13. května byly v uvedeném prostoru objeveny dva hromadné hroby. Zajatí němečtí důstojníci dostali rozkaz vykopat mrtvoly, očistit je a umýt. Vlastenci byli vystaveni v prvním poschodí nové školy V sadech jako důkaz nacistické zrůdnosti. 
Na pamětní desce prvního památníku jsou jména: Antonín Baloun (*14. srpna 1914 v Habrech), mlynářský stárek z Lučice, Antonín Doležal (*10. prosince 1903 v Bratroňově), řezník a hostinský z Kojetína a Ladislav Havel (*23. června v Broumově Lhotě), řezník z Lipnice...
... na druhém památníku je rovněž deska se jmény zavražděných: 
Z Havlíčkova Brodu ještě zmíním dvě méně známé zajímavosti. Tou první je studna objevená v květnu 2010 při záchranném archeologickém výzkumu prováděném v rámci revitalizace Havlíčkova náměstí. 
Jedenáct metrů hluboká studna má stěny má vyzděné lomovým kamenem a pravděpodobně pochází z 19. až počátku 20. století. Osazená pumpou je k vidění na starých pohlednicích Německého Brodu, přesta upadla v zapomnění. Nyní je opatřena kamennou obrubou s kovovým zábradlím a mříží v podobě sedmiramenné hvězdy.

Druhou zajímavostí jsou stolpersteiny v Dolní ulici. Že nevíte, co je stolperstein? Jedná se totiž o netradiční pomníky obětem holokaustu. Do dlažby chodníku před domem, v němž lidé žili do té doby, než zmizeli v transportech do koncentračních táborů, je umístěna betonová dlaždice 10 x 10 cm, na jejíž vrchní straně je zasazena mosazná tabulka s textem „Zde žil/a…“ a několika údaji o zmizelých. Ve většině případů jde o Židy. 
Projekt založil v Německu v roce 1993 umělec Günter Demnig pod názvem Stolperstein. Německý termín skládající se ze slov Stolper (zakopnout, škobrtnout) a Stein (kámen), doslovně přeložen znamená „kámen k zakopnutí“, volně jej můžeme přeložit jako „kámen, který nás vyzývá k zastavení“ nebo „kámen zmizelých“. První kameny umístil Günter Demnig v roce 1995 v Kolíně nad Rýnem, následoval Berlín a další města. V současné době je umístěno téměř 14 000 kamenu v 280 městech Evropy. 
V Havlíčkově Brodě mají od září 2014 stolpersteiny Pavel Pachner a jeho žena Ida. Najdete je v chodníku před jejich někdejším domem čp. 104 v Dolní ulici, naproti ústí Žižkovy ulice. S nápadem umístit je zde přišel jejich pravnuk Pavel Dymeš. 
Pavel Pachner se svou ženou Idou žili v Havlíčkově Brodě do začátku druhé světové války. On sám byl významným brodským podnikatelem 1. poloviny 20. století. V Dolní ulici měl obchod s likéry a vínem, po otci převzal drogerii U Černého psa, provozoval fotografickou laboratoř a benzinovou pumpu. V roce 1939 se však s manželkou museli přestěhovat do Prahy. Tam byli 7. května 1942 naloženi na transport do Terezína a o dva dny později už putovali dalším transportem do vyhlazovacího tábora Sobibor v Polsku. Jejich další osud není znám, pravděpodobně ale oba krátce po příjezdu zahynuli. 
Havlíčkův Brod se stal druhým městem na Vysočině, kde se stolpersteiny objevily. Předtím byly instalovány v Třebíči, ovšem tamější židovská tradice je neporovnatelně větší. Na území Brodu sice Židé žili do počátku 14. století, ale od poloviny 15. století jim byl pobyt ve městě zakázán. Znovu se v něm mohli usazovat až v polovině 19. století. V roce 1900 žilo v tehdejším Německém Brodě 170 osob židovského vyznání, což byla asi dvě procenta obyvatel. Jejich počet však klesal, roku 1936 jich bylo už jen 146. Mezi oběťmi holokaustu byli i členové významných brodských rodin, jako Mahlerové, kteří byli zakladateli předchůdce dnešního Pleasu, nebo Šťastní, vlastníci továrny na sukna na místě pozdějšího Plastimatu.

Žádné komentáře:

Okomentovat