středa 2. listopadu 2016

Nový časopis NaCestu

S koncem letošního roku končí i spolupráce Klubu českých turistů s vydavatelstvím Litera Plzeň, s. r. o. Spory mezi oběma subjekty postupně gradovaly, takže jako jediné řešení se nakonec ukázalo založení nového vlastivědného časopisu.

Časopis Turista bude sice vycházet dál, ovšem s novou redakcí a novým vydavatelem, kterým bude vydavatelství Alpy, s. r. .o., jež vydává dvouměsíčník lidé&Hory (to nejsou nahromaděné překlepy, takhle se to opravdu píše!). Vydavatelem tedy bude Ladislav Jirásko, kdo bude tvořit redakční tým zatím nevím.
Celá bývalá redakční rada (vyjma jejího předsedy) a všichni stálí spolupracovníci přecházejí pod Vlastivědný ústav, z. ú., který bude vydávat nový časopis NaCestu. Bude určen těm čtenářům, kterým původní obsah časopisu Turista i práce redakce vyhovovaly, na rozdíl od nového Turisty, který slibuje „turistické aktivity všeho druhu, informace o zajímavých klubových akcích, zprávy z ústředí“ apod. Budoucnost ukáže, co si čtenáři vyberou, či zda budou oba časopisy existovat vedle sebe.
Časopis NaCestu bude sloužit svým čtenářům k poznávání krás naší vlasti a jejího příhraničí. Bude přinášet novinky a zajímavosti z vlastivědy České republiky, které se v běžných průvodcích či prezentacích nenajdou – zejména pak takové, které lze poznávat ve spojení s aktivním pohybem. První číslo vyjde už 22. prosince!
Tvůrčí tým NaCestu je složen z přibližně 40 „regionalistů“ z celé republiky a že jsem jedním z nich jistě nebude znít neskromně, když dodám, že do časopisu Turista jsem svými články přispíval od roku 2005 a mám jich publikovaných přes dvě stovky. Členy týmu jsou i píšící tvůrci reportáží pořadu Toulavá kamera České televize, šéfredaktorkou je Svatava Pátková, která je vedle více než dvaceti let redigování, ověnčeného nejvyššími oceněními z novinářských soutěží, známá i jako autorka více než dvou stovek reportáží Toulavé kamery ČT.
Součástí NaCestu je i online složka, která zpřístupňuje rozsáhlou databázi článků autorského týmu a poskytuje možnost vyhledávat v ní tematicky, textově i geograficky.

Žádné komentáře:

Okomentovat