úterý 1. listopadu 2016

Vyhlídka ze Skály

Skálu, o které bude řeč, naleznete při cestě ze Světlé nad Sázavou směrem na Ledeč nad Sázavou, a to i když půjdete pěšky po červené turistické značce, nebo pojedete autem či lokálkou.

Je poměrně vysoká a nemá žádné jméno, říká se jí prostě jen Skála. Je ze žuly, která zde vytváří velké, jen málo rozpraskané bloky. V pravém, nárazovém břehu řeky Sázavy ji odhalila erozní činnost vody. Tvar Skály ovšem už není původní, protože byla zčásti odlámána při budování místní dráhy Světlá n. S. – Kácov, jejíž stavba začala v březnu 1902 a trvala do září 1903. 
Ani řeka pod Skálou už neteče ve svém přirozeném korytě, její původní zákrut dosahoval až do míst, kde dnes vede silnice. 
V 50. letech minulého století byla řeka převedena do nového koryta a staré – zvané Černý vír – bylo zavezeno, silnice rozšířena a vedena mírnějším obloukem. 
Výhled od Skály v roce 1961
Vyhlídka v roce 2016
Na terénním hřbítku, který se od Skály táhne severozápadním směrem, bylo na konci 80. let minulého století objeveno nejstarší známé osídlení Posázaví. Nálezy kamenných artefaktů dokládají, že místo na sklonku poslední doby ledové využívali lovci k opakovaným krátkodobým pobytům, spojeným pravděpodobně s každoročním tahem sobích stád.
Skála je odjakživa oblíbeným místem s vyhlídkou na Světlou a na řeku Sázavu poklidně tekoucí v korytě mezi loukou a lesem. V uplynulých dnech provedli pracovníci příspěvkové organizace TBS Světlá nad Sázavou na základě požadavku vedení města instalaci zábradlí umožňujícího bezpečný výhled na město téměř až ze samé hrany Skály. Nutno také zmínit, že z téhož důvodu odstranili část náletových dřevin, zlikvidovali ohniště a uklidili nepořádek, který tu zanechali někteří méně vychovaní návštěvníci.
Před instalací zábradlí


Skála se zábradlím
Vyhlídka na město a řeku

Žádné komentáře:

Okomentovat