pondělí 14. listopadu 2016

Rekontrukce trati Posázavského pacifiku

Skončila rekonstrukce úseku trati Posázavského pacifiku mezi Světlou a Ledčí nad Sázavou. Výluka trvala od 1. července do 14. listopadu, tedy 137 dní.

Na trati probíhalo několik akcí současně. Ve Světlé nad Sázavou byl na kilometru 47,4 rozebrán železniční svršek až na klenbu mostu, který vede přes cestu a říčku Sázavku a cestu, která vede po jejím levém břehu do místa, kde se říkalo Na Sahaře. 
Práce prováděla brněnská firma FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby, a. s. Pracovalo se také na opravách železničních přejezdů, dřevěné pražce se vyměňovaly za betonové a pokládala se bezstyková kolej, která umožní větší komfort cestování včetně odstranění typického „drncání“ kol na dilatačních spárách. Tyto práce prováděla firma Chládek a Tintěra.

Největší akcí byla demolice starého železničního viaduktu a stavba nového v Ledči nad Sázavou. Původní viadukt Posázavského pacifiku nad silnicí druhé třídy č. 150 směrem na Světlou po léta představoval významnou překážku výškovou (4,05 m) i směrovou, neboť silnice pod ním je do zatáčky. Nosná konstrukce i spodní stavba byly ve špatném technickém stavu, konstrukce byla zkorodovaná a spodní stavba popraskaná a poznamenaná průsaky vody.
Jak pokračovaly práce na stavbě nového železničního viaduktu je patrné z fotografií:
Stav 13. března 2016
Stav 18. července
Stav 7. září 2016
Po zprovoznění viaduktu bylo obnoveno vlakové spojení z Ledče n. S. do Světlé n. S., nicméně těšit se na bezproblémový průjezd pod viaduktem by bylo předčasné. V příštím roce totiž dojde k rekonstrukci silnice a řidiči budou opět muset používat objízdnou trasu. Docílit souběhu prováděných prací na viaduktu a na silnici, a zkrátit tak časový termín uzavírky, nebylo bohužel možné. Z důvodu technologie oprav železničního mostu nelze provádět obě stavby současně. Pro umístění kovové konstrukce mostu je bezpodmínečně nutné bezprašné prostředí a z hlediska bezpečnosti práce nelze zároveň užívat prostor pod mostem.

Žádné komentáře:

Okomentovat