neděle 9. dubna 2017

Kolem trnavských rybníků ke konikleci

Krásné slunečné počasí nás vylákalo na nedělní vycházku pořádanou turisty z Trnavy. Aby nedošlo k mýlce – jedná se o malou obec nedaleko Třebíče.

V 11 hodin odjíždíme třemi auty ze světelského náměstí. V Trnavě parkujeme na malém plácku nedaleko hospody U Toma a jdeme na start do klubovny KČT na opačném konci vsi. Po žluté značce odcházíme k menšímu travnatému pahorku s obnaženými skalisky, zvanému Kobylinec, lokalitě proslulé výskytem koniklece velkokvětého. Jako mnoho dalších návštěvníků náruživě fotografujeme a trochu litujeme, že se akce nekonala o týden dříve, protože některé rostliny už vypadají poněkud „unaveně“...
Koniklec velkokvětý patří na Seznam přísně chráněných druhů rostlin podle Bernské úmluvy. Tento silně ohrožený rostlinný druh se v České republice nachází jen v moravské části, lokalita Kobylinec je nejzápadnějším místem jeho výskytu na Vysočině. Rostlině nejvíce uškodilo omezení pastvy a téměř úplná likvidace drobných chovů ovcí v 50. letech minulého století, kdy došlo k silnému úbytku původních lokalit s jejím výskytem.
Přírodní památka Kobylinec byla vyhlášena Okresním národním výborem v Třebíči v roce 1982 a o deset let později se její kategorizace změnila na přírodní památku. Kromě koniklece velkokvětého se zde nachází i řada dalších významných a ohrožených druhů, jako například smil písečný, třešeň křovitá nebo kociánek dvoudomý.
Kobylinec opouštíme polní cestou, z níž odbočujeme na okraji lesa doprava na vlastní značení. Procházíme lesem a pokračujeme přes louku k potoku. Po lávce se dostáváme na druhou stranu a kolem čistírny odpadních vod přicházíme do lokality Na Babkách. Projekt výstavby dvou vodních nádrží a jedné nevypustitelné tůně, realizovaný v letech 2008–2009, byl spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj – a Státním fondem životního prostředí ČR.


Po louce přicházíme k polní cestě, dáváme se po ní doleva a kolem křížku mezi dvěma vzrostlými jasany pozvolna stoupáme k horizontu, kde do dáli bíle svítí další křížek.
Mírným klesáním se dostáváme na cestu odbočující doprava, která nás podél potoka přivádí k chatám ukrytým v lese a k rybníku Opatůvka.
Po staré silnici se vracíme zpátky do Trnavy. V hostinci U Toma se pozdravíme s mnoha známými, dáme si polévku a pivo (tedy jak kdo, že?) a odjíždíme do Třebíče. 
Následující článek Expozice vozů Jaguar v Třebíči

Žádné komentáře:

Okomentovat