pondělí 17. února 2014

Za svatým Valentýnem

Vycházka pořádaná jihlavským odborem KČT Čeřínek ke kapli sv. Antonína Paduánského na zalesněném kopci nad obcí Rounek, ležící jen několik kilometrů od Jihlavy.
Začínáme na nádraží v Rantířově, kam jsme přijeli autem, ale většina účastníků přijíždí v 10 hodin vlakem z Jihlavy.
 Po necelých čtyřech kilometrech volné chůze stojíme před malebnou barokní kaplí, která v loňském roce prošla rekonstrukcí. Kdysi tudy vedla cesta z Jihlavy do Pelhřimova, která zanikla někdy před polovinou 19. století, a podle pověsti jednou na tomto místě odpočíval chudý pekařský tovaryš, usnul a ve spánku mu tajemný hlas našeptával, že pod kamenem, na který si položil ranec, aby měl měkko pod hlavou, jsou ukryty peníze. Měl by je vyzvednout a nechat zde za ně postavit kapličku ke cti sv. Antonína.
Něco na tom možná bude, neboť stavba kapličky se v roce 1737 uskutečnila na popud pelhřimovského pekaře Antonína Polesného, který pro tento účel věnoval sto zlatých získaných závětí po smrti svého otce. O rok později byla kaple za velké účasti lidu slavnostně vysvěcena a vždy v neděli po svátku sv. Antonína zde byla sloužena slavnostní mše. V průběhu následných více než 250 let se chátrání kapličky střídalo s jejími opravami. První důkladná renovace byla provedena z milodarů v roce 1852, kdy byla kaple znovu vysvěcena, ale už o dvacet let později neznámí vandalové celý objekt poškodili, zařízení rozbili a ukradli velmi starý oltářní obraz, dar jihlavského kněze G. Hiltschera, malovaný kdesi v Rakousku snad ve 14. století. Došlo také ke dvojí rekvizici zvonů, a protože ani za minulého režimu se sakrálním památkám nijak nedařilo, generální opravy se kaple dočkala až v roce 1994 a slavnostního vysvěcení roku následujícího. 
Mříž je dílem otce jihlavského malíře Gustava Kruma
Rekonstrukce provedená v loňském roce, která přišla na téměř 530 000 korun, spočívala v provedení kompletního odvlhčení pomocí vnitřního i venkovního drenážního systému a v rekonstrukci střechy. Její krov byl rozebrán, shnilé trámy nahrazeny novými a především oplechování nahrazeno šindelovou krytinou. Ve stadiu příprav, zatím bez konkrétního časového harmonogramu, je restaurování vnitřních fresek a oltáře.
V posledních letech se stalo tradicí, že sem lidé přicházejí nejen v polovině června, na svátek svatého Antonína, ale také jako my dnes – v polovině února, tedy na oslavu jiného, poněkud módního svatého Valentýna. Jaký k tomu mají důvod? Ač je kaple zasvěcená sv. Antonínovi, na oltáři jsou ve schránce z bílého mramoru uloženy ostatky sv. Bonifáce a sv. Valentina. Podle zápisu ve farní kronice byly v roce 1931 zaslány královéhradeckým biskupstvím a uloženy současně také v kapli na návsi v nedaleké Ježené a v Plandrech v zámecké kapli a v kapli sv. Jana Nepomuckého.
A tak zde, u poutní kaple uprostřed lesů, můžete potkat turisty i „neturisty“, jednotlivce i celé skupinky – a samozřejmě také zamilované dvojice. Jen málokdo z nich nevyužije možnosti zazvonit si pomocí řetízku zvonečkem umístěným vně kaple, aby se mu splnila jeho přání. Zvonek je už v pořadí třetí v historii kaple a byl ulit v roce 1946 z hlavní německých děl.
Vrchol kopce dosahuje 629 m n. m. a nebýt stromů, byl by na dohled. Kromě triangulační tyče je na něm jakási mohyla, poskládaná snad ze všech kamenů, které byly široko daleko k mání.
Využíváme nabídky místních znalců a s radostí se jimi necháváme dovést ke dvěma blízkým zajímavostem. Tou první jsou šance (z německého die Schanze) neboli hradby, v tomto případě postavené z kamene a hlíny a zesílené hradebními koši a rohožemi, které tady prý byly patrné ještě počátkem 20. století. Aby byl útočníkům znesnadněn přístup na hradbu, byl kolem ní vyhlouben příkop a před ním rozestavěna řada překážek, jako záseky, drátěné ploty a trnité větve. 
Zdejší šance byly vybudovány u již jednou zmíněné cesty z Jihlavy do Pelhřimova vojáky 8. moravského pěšího pluku arcivévody Ludwiga Josepha z Jihlavy v roce 1843, kdy kolem Vyskytné probíhaly velké manévry. Připomíná to pamětní kámen umístěný v obranném valu.
Na poli poblíž šancí byly v minulosti nalezeny šavle a škorně, my tu nalézáme jen zbytky sněhu. V polovině února!
Pokračujeme přes pole na okraj lesa zvaného Šulákovec, kde se nachází krásný smírčí kámen – plochá kamenná deska s latinským křížem, pod jehož jedním ramenem je vytesaný nůž a pod druhým ocílka. Připomíná zavraždění služky řezníkem, podle pověsti proto, že mu nebyla po vůli. V poškozeném horním okraji kamene je část letopočtu 1601, kdy k události došlo.
Tento smírčí kámen je jedním z těch, které popsali a nakreslili vlastenec a historik MUDr. Leopold Fritz (1813–1895) a Vilém Richlý (1837–1904), majitel velkostatku v Mirošově (kde jsou mimochodem také dva smírčí kameny – podrobnosti naleznete na tomto blogu zde).
Stejnou cestou se vracíme ke kapličce a odtud pokračujeme nejprve po lesní cestě a pak po silnici do Rantířova.

Žádné komentáře:

Okomentovat