pondělí 5. června 2017

Dvoupatrový most u Vojslavic

Vskutku unikátní most se nachází na 76. kilometru dálnice D1, kde překonává údolí řeky Želivky. Většina řidičů jedoucích po dálnici nemá o jeho vzhledu ponětí, což je logické, neboť jej nevidí z boku.

Pro mnohé možná bude překvapením sdělení, že stavba první české dálnice D1 byla schválena již 4. listopadu 1938. Tehdy se počítalo s dálničním propojením Prahy a Podkarpatské Rusi, dnes nazývané Zakarpatská Ukrajina. Se stavbou se započalo 2. května 1939. Téhož roku začala pražská stavební firma Ing. Brázdil & Dr. Ješ stavět v blízkosti obcí Píšť a Vojslavice 138 metrů dlouhý dálniční most přes Želivku. Během války bylo stavitelům uděleno několik výjimek, ale nakonec přišlo v roce 1942 nařízení stavbu zastavit. 
Stavba mostu v roce 1941
Stavba mostu v roce 1942
Hned po válce byla v roce 1945 práce na mostě stejnou firmou obnovena a na konci roku 1950 byl most téměř dokončen. Zbývalo jen vybetonovat poslední mostní pole u východní opěry, avšak komunistická vláda rozhodla v budování dálnic nepokračovat. Staveniště bylo opuštěno a začalo zarůstat plevelem a náletovými dřevinami. Armatury krajního pole mostovky byly později odstraněny a na most vedla jen dřevěná provizorní lávka. Jediní, kdo most uprostřed divoké přírody občas využívali, byli lesníci a trampové. Romantické údolí meandrující řeky v okolí mostu, které v té době lákalo vodáky i trampy, je dnes částečně zatopeno vodami Švihovské přehrady sloužící jako zdroj pitné vody pro Prahu a přilehlé oblasti.
Když se v 60. letech přece jenom se stavbou dálnice začalo, nastal u tohoto mostu obrovský problém. U původní dálnice se počítalo s poměrně prudkým klesáním na most, což požadavkům kladeným na novou dálnici D1 již nevyhovovalo. Aby byly nové parametry splněny, musela by být nová dálnice svedena k mostu velice hlubokými zářezy na obou stranách údolí, což by bylo velice nákladné i proto, že most by se musel nejen dokončit, ale hlavně rozšířit. Jediným řešením se stala výstavba nového přemostění, ovšem otázkou bylo, co s mostem starým. Jeho likvidace by byla drahá a postavit nový most vedle starého nepřipadalo v úvahu, protože by musel být dvakrát delší a na úzkém ostrohu nezbývalo pro dva mosty místo.
Nakonec byl problém vyřešen tak originálním způsobem, že byly splněny veškeré požadavky. Těsně vedle starých pilířů byly vystavěny čtyři nové, vysoké a úzké pilíře, které trčely dvanáct metrů nad starý most. Nad opěrami původního mostu byly vybudovány nové opěry a nad tím vším byla zkonstruována mohutná ocelová mostovka.
Přístavba nového mostu v polovině 70. let minulého století
Chybějící pole starého mostu bylo dobetonováno a most je využíván pro místní dopravu z Píště a Hořic do Vojslavic. Silnice vede jen po té polovině, která byla určena pro směr dálnice do Brna. 
Přímo nad starým mostem vede most nový, takže výsledkem je most dvoupatrový. Horní patro je 230 metrů dlouhé, 29 m široké, jeho celková konstrukce váží 2400 tun a je dílem Vítkovických železáren. Práce, které realizovaly Vojenské stavby, začaly v červnu 1972, most byl uveden do provozu v polovičním profilu 6. května 1979 a v celém profilu 6. října 1979.

Žádné komentáře:

Okomentovat