pátek 23. března 2018

Event v Havlíčkově Brodě

Event není zkratka slova eventuálně, ale anglický výraz mající, jak už to v angličtině bývá, několik významů: událost, společenská nebo sportovní akce či disciplína.

V geocachingu jde o setkání geocacherů, sloužící k seznamování, výměně zkušeností, CWG a travelbugů. No, teď jsem vám to asi moc neobjasnil, tak tedy:
CWG je zkratka Czech Wood Geocoin a jedná se o nekomerční a netrackovatelná dřevěná kolečka (sukovníky), na kterých je laserem gravírované logo geocachera nebo týmu a jsou určená pro radost a sběratelské účely. Jejich cena je cca deset korun. Existují také CWG vydávané pro zvláštní účely, např. pamětní CITO CWG. Najdete-li v kešce CWG, smíte ho vyměnit.
Travelbug (TB) je libovolná věc doplněná o kovový identifikační štítek, zvaný psí známka (angl. dog tag). Travelbug není předmětem běžné výměny jako jiné věci umístěné v keši (angl. cache), ale jeho cílem je putovat z keše do keše. Platí nepsané pravidlo, že TB můžete u sebe držet maximálně 14 dní, pak ho vložíte do keše nebo napíšete majiteli e-mail o svých plánech (např. za měsíc jedu do zahraničí, kde ho umístím do keše, atd.). Za jeho vyjmutí z keše není nutno do ní nic jiného vložit (a naopak, vložením TB nevzniká právo si z keše vzít něco jiného).
Ale zpátky k eventu. Jeho náplní by nemělo být jen tlachání a prohlížení CWG, setkání je vhodné spojit s exkurzí, prohlídkou, návštěvou pamětihodnosti, zkrátka připravit něco víc než jen zamluvený stůl v oblíbené hospůdce. Setkání jsou organizována geocachery, jsou otevřena ostatním geocacherům a zveřejňují se s předstihem, aby se potenciální návštěvníci o něm včas dozvěděli a přizpůsobili tomu své plány. Konají se na uvedených souřadnicích a jejich listing musí obsahovat čas začátku a čas konce. Poté, co event proběhl, je listing archivován jeho ownerem.
Odbor KČT Havlíček Havlíčkův Brod, pořadatel zítřejšího dálkového pochodu Jarní Vysočinou, je aktivním propagátorem turistiky s geocachingem, který je obohacením tradičního pojetí turistiky o motivační prvek při hledání pokladů i mimo obvyklé turistické trasy a cíle. „Jsme moc rádi,“ píše na klubovém webu Martin Pluhař, „že geocacherů mezi turisty neustále přibývá, přičemž nejvíce aktivní jsou v tomto směru mladé rodiny s dětmi.“
Event v Havlíčkově Brodě se svým formátem trochu vymykal obvyklým setkáním „geokačerské“ veřejnosti tím, že se konal před dálkovým pochodem. Sešli se tu tedy nejen zástupci místní komunity, ale i turisté-geocacheři z celé republiky, celkem 36 kusů.

Žádné komentáře:

Okomentovat