neděle 25. března 2018

Negrelliho viadukt v Praze

Správa železniční dopravní cesty loni spustila dlouho očekávanou rekonstrukci více než 160 let starého viaduktu. Opravy by měly trvat necelé tři roky a vyžádají si 1,4 miliardy korun z českého rozpočtu a evropských fondů

Negrelliho viadukt, zvaný též Karlínský viadukt, spojuje Masarykovo nádraží přes ostrov Štvanici s Bubny. Je historicky prvním pražským železničním mostem přes Vltavu a v současné době druhým vůbec nejstarším pražským mostem přes Vltavu.Také je nejdelším železničním a celkově třetím nejdelším mostem u nás, měří 1110 metrů. Byl postaven jako součást drážďanské větve Severní státní dráhy, z centra Prahy odváděl vlaky přes Karlín, ostrov Štvanice a Holešovice na sever. Byl budován od jara 1846, uveden do provozu byl 1. června 1850. Po svém dokončení měl 87 oblouků, z toho osm žulových segmentových nad rameny Vltavy, jeden pískovcový segmentový (a dva průchody pro pěší) a 76 pískovcových půlkruhových. Stavba měla být svěřena Janu Pernerovi (1815–1845), který už vedl stavbu mezi Olomoucí a Prahou, spolupůsobil při navrhování trasy do Drážďan a zřejmě navrhl i trasu viaduktu. Při nehodě u České Třebové však zemřel (podrobnosti můžete nalézt na tomto blogu zde), a tak stavbu řídil Ing. Alois Negrelli (1799–1858). Pocházel z italskojazyčné oblasti jižních Tyrol, stavěl horské silnice a železniční tratě ve Švýcarsku a Rakouském císařství. Nejprve byl jmenován generálním inspektorem Severní dráhy císaře Ferdinanda stavěné z Vídně přes Olomouc do Haliče, později byl pověřen stavbou dráhy z Vídně do Prahy a Děčína.
Dodavateli stavby viaduktu byly firmy bratří Kleinů a Vojtěcha Lanny, materiál se dovážel po vodě z Kamýku nad Vltavou a opracováván byl až na místě. Na stavbě pracovaly až tři tisíce dělníků. S postupem času a rostoucím průmyslem byla volná místa pod oblouky zaplněna řemeslnickými dílnami a speditérskými firmami.
V roce 1871 doplnil most na jižní straně Karlínský spojovací viadukt, který spojoval Bubny a Libeň bez nutnosti zajíždět na nádraží. Měří 351 metrů a měl deset oblouků z kamene, šestnáct z cihel a dva ocelové nýtované příhradové mosty.
Roky odkládaná rekonstrukce Negrelliho viaduktu byla zahájena v červnu loňského roku. Práce provádí sdružení firem Hochtief, Strabag a Avers. Během výluky již stavbaři stihli odstranit vestavby a přístavby viaduktu, které během půldruhého století jeho existence vznikly, z mostu také zmizely koleje i sloupy s trakčním vedením. Sanací projdou všechny původních mostních oblouky, dělníci nahradí pouze dvě mostní konstrukce z pozdějšího období, které překonávají ulice Prvního pluku a Křižíkovu. V rámci rekonstrukce se sjednotí řada prvků, které se nyní tvarově liší, především římsy a zábradlí. 
Po obhlídce prací na částech viaduktů Negrelliho i Karlínského spojovacího jdeme navštívit Pivovarský klub v Křižíkově ulici. Byl otevřen v roce 2005 a šesti pípami zdejšího výčepu dosud proteklo přes tisíc druhů piv. Kromě šesti druhů točeného piva je tu k mání minimálně 250 druhů piv v láhvích, především z českých pivovarů všech velikostí. V nabídce nechybí ani piva importovaná, zejména belgická, německá, z britských ostrovů, USA a dalších zemí.

Žádné komentáře:

Okomentovat