čtvrtek 14. března 2019

Co jsem také přečetl_______________ ________________Generál šel na smrt

Publikace s podtitulem Životní příběh Aloise Eliáše

Ojedinělý příběh za druhé světové války: Poprava předsedy vlády země okupované Němci! Na rozdíl od stalinistů se nacisté, jisti si svým vítězstvím, podobnými vraždami veřejně chlubili!
Alois Eliáš nebojoval běžnými zbraněmi jako nejznámější hrdinové odboje Tři králové: Morávek, Mašín a Balabán. Jeho zbraní byla vojenská lest, předstírání a oddalování, získávání času a snaha o narušení záměrů protivníka. Za těžkých podmínek udržoval rádiové i kurýrní spojení se svým vrchním velitelem prezidentem Benešem v Londýně a využíval i své dřívější známosti s protektorem Neurathem z mírových jednání v Ženevě. Svedl nejeden „ústupový“ boj se svým protivníkem K. H. Frankem. Byl si vědom toho, že mu hrozí smrt. Jiným pomohl k emigraci, ale sám nabídku emigrovat odmítl s tím, že tam už je generálů dost. Teprve v den výměny protektora Heydrichem koncem září 1941 byl zatčen a německým tribunálem složeným z gestapáků odsouzen k smrti. 19. června 1942, den po dobytí kostela v Resslově ulici, kde v nerovném boji padlo sedm parašutistů, zemřel na kobyliské střelnici jako hrdina. Odmítl šátek přes oči a díval se upřeně na své vrahy.
Podrobnosti o záhadách kolem jeho hrobu v Markovicích u Čáslavi naleznete na tomto blogu zde.
*  *  *
Mgr. Dušan Tomášek (1924–2016) vystudoval Fakultu novinářství a osvěty UK v Praze. S přestávkou v sedmdesátých letech se plně věnoval publicistice. Působil jako zpravodaj, reportér a fejetonista v Kulturní politice, Zemědělských novinách, Večerní Praze, v Květech a dalších médiích, včetně Čs. rozhlasu a televize. Od konce osmdesátých let se téměř výhradně věnoval literatuře faktu. Je laureátem cen E. E. Kische a Miroslava Ivanova. K jeho nejznámějším titulům patří např. Deník druhé republiky (1988), Konfidenti (1991), či Sám proti gestapu (2001). Ve spolupráci s prof. R. Kvačkem napsal knihy dotýkající se otázek národního odporu a kolaborace v období nacistické okupace, např. Causa Emil Hácha (1995) či Obžalována je vláda (1999). V Nakladatelství Epocha mu vyšly tituly Únos válečné lodě (2004), Nevyhlášená válka (2005) a Vláda emigrantů (2009).
Prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc. (*1932) patří k nejvýznamnějším českým historikům a vysokoškolským pedagogům. Vyniká především jako znalec našich národních dějin 19. a 20. století. Je autorem řady publikací věnujících se jak období před mnichovským diktátem, tak událostem bezprostředně následujícím, mj. Osudná mise (1958), Historie jednoho roku (1976) či Obtížné spojenectví (1989). Léta autorsky spolupracoval také s tiskem, je spoluautorem řady středoškolských i vysokoškolských učebnic. Za svou pedagogickou činnost obdržel Zlatou medaili Univerzity Karlovy, za přínos v oblasti literatury faktu získal několikrát Cenu E. E. Kische, Miroslava Ivanova a Vojtěcha Zamarovského.

Žádné komentáře:

Okomentovat