čtvrtek 5. ledna 2012

Co jsem také přečetl _______________Havlíčkobrodsko 25

Stejně jako v minulosti, i loni v prosinci vydaly Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod a Moravský zemský archiv v Brně – Státní okresní archiv Havlíčkův Brod vlastivědný sborník Havlíčkobrodsko. Na stránkách jubilejního 25. čísla najdou milovníci historie Havlíčkova Brodu i širšího okolí mnoho nových a zajímavých faktů.

Pro čtenáře ze Světlé a nejbližšího okolí bude nejzajímavější stať nazvaná Petr a Domaslav z Lipničky a jejich donace světelskému kostelu v roce 1381. Znalci jistě již tuší, že její autorkou je badatelka Alena Křivská, důvěrně známá čtenářům Světelského zpravodaje svým neutuchajícím zájmem o historii kostela sv. Václava. Také v této práci se zabývá svým oblíbeným objektem, konkrétně oltářem sv. Kateřiny a jeho dvěma výše zmíněnými donátory. Více již neprozradím, neboť ti, které zajímá vše, co souvisí s historií našeho města, jistě s chutí sáhnou po celém sborníku, a ti druzí pravděpodobně tento článek ani nezačali číst…
Vraťme se tedy k obsahu sborníku. Úvodní obsáhlá práce Petra Horáka Proměny Havlíčkova náměstí v Havlíčkově Brodě přibližuje čtenářům centrum města od samotného počátku až do současnosti včetně jeho poslední rekonstrukce. Michal Kamp pokračuje ve svém výčtu německobrodských továrníků, tentokrát je na řadě Vojtěch Weidenhoffer. Petr Tvrdý ml. se ve své stati zabývá Josefou Menšíkovou, výraznou, avšak nepříliš známou ženou, která dalece vynikala mezi svými vrstevnicemi a taktéž nemálo otiskla svou stopu do historie města. Další osobností je ekonom Antonín Basch, německobrodský rodák židovského původu, jehož osudy a názory se zabývá Alena Jindrová. Pavel Rous představuje své dosavadní výsledky dlouholetého bádání o středověkých a raně novověkých dvorech v okolí Havlíčkova Brodu a Eduard Veselý pokračuje v mapování rakousko-uherského a prvorepublikového průmyslu na Ždírecku prací Janáčkova strojírna ve Starém Ransku. Ve své druhé práci se Petr Tvrdý ml. zabývá restaurováním renesančních maleb na fasádě domu čp. 179 v Havlíčkově Brodě, Jan Juráček zaniklým dobýváním železné rudy u Dlouhé Vsi a Mírovky a Markéta Odehnalová – inspirovaná nedávno objeveným obrazem s tématikou Havlíčkova Brodu – osobností známého malíře a přítele Jaroslava Haška Emila Artura Pittermanna-Longena. Barevná fotografie jeho obrazu také zdobí titulní stranu sborníku. Miloš Doležal se na základě doposud málo známých pramenů a fotografií pokouší o nový pohled na číhošťského faráře Josefa Toufara. O Havlíčkově mládeži čili o souboji skomírající komunistické státní moci s partou mladých lidí odmítajících si nechat diktovat, jak mají žít, píše ve svém příspěvku Vít Suchý. Jaroslav Holý pokračuje v mapování aktivit na severním okraji regionu článkem Klub českých turistů – jeho struktura a organizační začlenění v letech 1945–2010 na příkladu města Golčova Jeníkova. Samotný závěr sborníku tradičně patří výročním zprávám obou vydavatelů, tj. Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod a Moravského zemského archivu v Brně – Státního okresního archivu Havlíčkův Brod, za rok 2010.
Jubilejní sborník má 336 stran, vyšel v nákladu 200 výtisků a lze jej zakoupit za 160 Kč.

Žádné komentáře:

Okomentovat