čtvrtek 5. června 2014

Setkání pracovníků TIC Kraje Vysočina

Cílem pravidelných setkání pracovníků turistických informačních center, která pořádá příspěvková organizace Vysočina Tourism Jihlava, je výměna zkušeností a diskuse nad pravidly vzájemné spolupráce při sběru a aktualizaci informací při vytváření regionálního turistického informačního systému.

Setkání, kterého se zúčastnilo na 30 pracovníků z cca 40 „íček“ celého kraje, se konalo v zasedací místnosti jedné z budov Krajského úřadu Kraje Vysočina v Žižkově ulici a řídila je Ing. Jitka Mattyášovská z příspěvkové organizace Vysočina Tourism.
Jako první dostal slovo host, RNDr. Marie Kružíková, radní Kraje Vysočina, zodpovědná za oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu, která informovala o soutěži pro TIC. S marketingovými aktivitami p. o. Vysočina Tourism přítomné seznámil její ředitel Ing. Tomáš Čihák, jenž zdůraznil nutnost propagace turistické nabídky Kraje Vysočina a zlepšení on-line komunikace. O možnostech čerpání finančních prostředků z Fondu Vysočiny do oblasti turismu hovořila Ing. Renata Šimánková, o vyhodnocení Mystery shoppingu 2013 Jitka Mattyášovská a o strategii rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Kraji Vysočina opět Renata Šimánková. Nudnou prezentaci výsledků své bakalářské práce Analýza TIC přednesla studentka VŠO Praha Lucie Vejtasová, informace o projektu Český systém národní kvality přednesla Bc. Linda Kubačáková z Centra pro školení a regionální koordinaci ČSKS. Mnohem zajímavější, byť spíchnutá horkou jehlou, byla prezentace Marie Zajícové o zpřístupnění zámku ve Světlé nad Sázavou. Bohužel měla smůlu v tom, že se na ni dostalo až po obědě (který beztak byl až ve 13.30 hod.), kdy velká část účastníků již zasedací místnost opustila...

Žádné komentáře:

Okomentovat