sobota 7. června 2014

Ze Zruče nad Sázavou do Chřenovic

Jedeme vlakem do Zruče nad Sázavou s cílem dojít po červené turistické značce do Chřenovic a tam podle svého uvážení buď zůstat na festivalu Country na kolejích, nebo pokračovat v cestě do Ledče.

Od nádraží jdeme ke Kutnohorské ulici, přecházíme ji a napojujeme se na červenou značku. Stoupáme Malostranskou ulicí na okraj města, a když se otočíme zpátky, naskýtá se nám krásný výhled na zručský zámek.
Přicházíme k železniční zastávce Horka a v penzionu Mlýn Buda se zastavujeme na kafíčko. Vzpomínáme, jak jsme tu před lety s partou turistů strávili jednu noc pod stanem, když jsme šli s bágly podél Sázavy z Chřenovic do Ledečka. Penzion, jehož součástí je kemp s patnácti chatičkami, se nachází přímo u jezu na Sázavě, a tak není divu, že je oblíben především vodáky, ale také rybáři a cyklisty. Sedíme na nádvoří bývalého mlýna a vodáci, kteří zde nocovali, balí své saky paky a vydávají se na další cestu.
Také my pokračujeme. Polní cestou podél kolejí přicházíme k zastávce Laziště a za chvíli jsme opět na břehu Sázavy. Podcházíme železniční příhradový most tvořený dvojicí ocelových nýtovaných polí s horní mostovkou. Dolní hlavní pasy obou mostních polí jsou obloukové, vrchní pasy rovné, konstrukci dodaly Škodovy závody v Plzni.
Kopírujeme obrovský oblouk, který tu pod vrchem Fiolník (516 m) Sázava vytváří, a přicházíme do Vlastějovic. Když v roce 1538 koupil zdejší tvrz vladyka Jindřich Firšic z Nabdína, vymohl na Ferdinandovi I. povýšení vesnice na městečko a jeho jméno změnil z Wlastyegowicz na Hammerstadt. Po roce 1689 byla renesanční tvrz přestavěna na barokní zámek, který však v 19. století zpustl a nakonec z něj byla zřícenina. Fragmenty zdiva lze najít v nevýrazné „bezslohové“ stavbě na návsi, ze které vystupuje jako jediná zachovalá část zámku barokní kaple sv. Máří Magdaleny.
Po úzké asfaltce vedoucí pod železničním náspem přicházíme do Budčic a za obcí, u mostku přes trať, využíváme odpočívadla ke krátkému posezení. 
V okamžiku, kdy přecházíme most nad tratí, která je pod námi vedena hlubokým skalnatým zářezem, přijíždí lokálka. Stačím rychle vytáhnout fotoaparát a zmáčknout spoušť, strojvedoucí houkne na pozdrav.
Stoupáme podél lesa, asfaltka se záhy mění nejprve v polní cestu a potom v lesní, která klesá do údolí potoka Bába. Přecházíme koleje a podél trati se blížíme k zastávce Chřenovice. Zastavujeme se pod pergolou restaurace U Korfbalisty, která je součástí stejnojmenného vodáckého kempu. Na zastávku Chřenovice, dějiště festivalu Country na kolejích, přicházíme přesně ve 13 hodin. 

Žádné komentáře:

Okomentovat