sobota 28. prosince 2013

Co jsem také přečetl _______________ _________Sborník Havlíčkobrodsko 27


Jako každý rok v prosinci, i letos vydávají Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod a Moravský zemský archiv v Brně – Státní okresní archiv Havlíčkův Brod rukou společnou sborník příspěvků o historii regionu Havlíčkobrodsko.

Nad stránkami jeho již 27. čísla si přijdou na své všichni milovníci dějin Havlíčkova Brodu i jeho širšího okolí.
Ve vyčerpávající práci Patronátní kostely vilémovského kláštera ve druhé polovině 14. a na počátku 15. století se její autor Tomáš Somer na několika desítkách stran zabývá obtížnou tématikou kostelů pod správou vilémovského kláštera.
Následuje další skvělá studie, tentokráte od Pavla Rouse, který dlouhá léta tvořil Soupis dvorů a jiných vybraných samot v okolí Havlíčkova Brodu. Čtenáře čeká krátká historie více než 70 takových míst.
Aleš Veselý představuje Náboženské bratrstvo při kostele Narození sv. Jana Křtitele v Přibyslavi, zajímavé, ale dnes zapomenuté sdružení, které v době baroka pomáhalo svým členům připravit se na posmrtný život.
Význam deníku Vojtěcha Weidenhoffera pro dějiny prusko-rakouské války z roku 1866 v podání Josefa Šrámka je článkem, který zasazuje vzpomínky jednoho brodského měšťana do kontextu tehdejších válečných událostí a upozorňuje na jejich případnou výjimečnost.
Nedávné výzkumy v Chotěboři se staly podkladem pro článek archeologa Aleše Knápka Opevnění Chotěboře – mýty a skutečnost, který tak podává nová fakta a teorie o původní podobě dnes již zcela zmizelých hradeb v tomto městě.
Ze stejného regionu je zpráva Jana Musila Soubor výžlabkových kachlů z Chotěboře. Příspěvek k rozšíření jedné skupiny pozdně středověkých kachlů. Autor popisuje jednotlivé zajímavosti a upozorňuje, že jde v případě tohoto typu pozdně středověkých kachlů o jejich doposud nejvýchodnější naleziště.
Jak se projevoval Sionismus v Německém Brodě? To popsala Alena Jindrová, která k zajímavému povídání připojila fascinující vzpomínky Ester Hermannové o její cestě z našeho regionu do Palestiny.
Slévárna a strojírna Josefa Dymáka ve Starém Ransku, to je v pořadí třetí práce Eduarda Veselého z posledních let na téma významných živností tohoto typu v oblasti Starého Ranska.
Samotný závěr sborníku tradičně patří výročním zprávám obou vydavatelů, tj. Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod a Moravského zemského archivu v Brně – Státního okresního archivu Havlíčkův Brod, za předchozí rok (2012).

Žádné komentáře:

Okomentovat