pondělí 9. prosince 2013

Projekt Řeky se mění

Zvýšit bezpečnost vodácké turistiky na Sázavě a Berounce a zpřístupnit je široké veřejnosti je hlavním cílem projektu Řeky se mění, který realizují společnosti Posázaví, o. p. s., Lípa pro venkov, o. s., Královská stezka, o. p. s. a Rakovnicko, o. p. s. Jejich snahou je podpořit šetrný turistický ruch, zlepšit infrastrukturu kolem řek, přispět k rozvoji aktivní turistiky i k výchově a vzdělávání návštěvníků regionu. 

Projekt vychází z dlouholeté spolupráce všech zainteresovaných subjektů. Jeho vznik iniciovaly společnosti Povodí Vltavy, s. p. a Bisport, s. r. o., které také podporují tradiční jarní úklid řeky Sázavy organizovaný obecně prospěšnou společností Posázaví. Ta vznikla v březnu roku 2004 a ve spolupráci se svazky obcí, orgány samosprávy, podnikatelskými subjekty a neziskovými organizacemi usiluje o rozvoj a propagaci Posázaví jako místa s vysokým turistickým potenciálem a zároveň místa pro kvalitní život obyvatel regionu.

Součástí projektu je nejen rozmístění informačních panelů podél řeky nebo vydání knihy Řeka Sázava v průběhu času, ale také označení nebezpečných jezů, u některých jejich rekonstrukce či zabezpečení a vybudování odpočinkových míst s přístavními kolíky pro lodě.

Náklady na projekt jsou 3,8 milionu korun, z toho 3,4 milionu korun pokryje dotace z Programu rozvoje venkova.

Žádné komentáře:

Okomentovat