úterý 24. září 2019

Co nového ve Světlé (a okolí) XIX

Volné pokračování seriálu o malých či větších změnách v našem městě

V roce 1969 byla v souvislosti s výstavbou nové sklárny postavena ocelová lávka od bývalé vodárny (která se stala skautskou klubovnou) v Nádražní ulici přes řeku Sázavu.
Nyní, po padesáti letech, probíhá její rekonstrukce. 
Od poloviny srpna jsme mohli každý všední den vidět pracovníky TBS Světlá nad Sázavou, kteří zde pískovali spodní část konstrukce...
... a staré pozinkované pochůzné rošty postupně nahrazovali novými. 
V důsledku toho byla lávka vždy od 8.00 do 11.00 hod. pro veřejnost zcela uzavřena.
Dokončení prací bude záviset na počasí, takže se může stát, že potrvají do jara příštího roku. Lávka bude samozřejmě plně funkční a v závěru prací bude na rošt namontován střední plechový pás usnadňující nejen chůzi žen s obuví na podpatcích, ale i čtyřnohých mazlíčků.
Přestože se v budoucnu předpokládá rekonstrukce náměstí a v této lokalitě s ní spojená výstavba plnohodnotného mostu pro automobilovou dopravu, lávku bylo vzhledem k jejímu havarijnímu stavu nutno opravit. Její další využití by mohlo být v podobě přemostění Sázavy od zimního stadionu v Pěšinkách k supermarketu Billa...
V Pěšinkách pracovníci TBS upravili svah mezi cestou a zvýšeným prostorem, kde se kdysi budoval bazén a jeho zázemí. Zmizela džungle z náletového křoví, která nejenže nedělala městu žádnou parádu, ale měli v ní i ležení bezdomovci. Keře byly odstraněny, stráň byla vysvahována dovezenou zeminou a bude oseta trávou.
Drobnou kosmetickou úpravu úpravu provedla na svém sídle příspěvková organizace KyTICe – Kulturní zařízení Světlá n. S. Došlo nejen na barevné zvýraznění vstupu, ale ze dveří zmizelo poněkud staromódní logo se sovou a knihou a bylo nahrazeno střízlivým čtvercem s nápisem, stejně jako na dveřích bočního vchodu.
Práce probíhají také na rohovém domě čp. 185 stojícím na křižovatce Nádražní a Kolovratovy ulice, kterému pamětníci neřeknou jinak než Obila (více se o jeho historii dočtete na tomto blogu zde). V loňském roce dostal novou fasádu na straně do Nádražní ulice, letos v polovině září se pracovníci TBS Světlá nad Sázavou pustili do práce na straně do Kolovratově ulice. Dům tak nabyl jednotného vzhledu, na němž se značnou měrou podílejí nové šambrány lemující okenní otvory.
Až ještě soukromý investor dokončí rekonstrukci domu na protější straně Kolovratovy ulice, bude i tato část města upravená a podstatně krásnější.
V Lánecké ulici byla v domě čp. 279 uzavřena prodejna náhradních dílů havlíčkobrodské firmy Autoslužba Žilka, s. r. o.
Kůrovec devastuje lesy nebývalou měrou na různých místech celé republiky. Zkáze se nevyhnuly ani smrkové porosty ve Stvořidlech. Na neobvyklé pohledy si budeme muset zvyknout. Půjde to těžko a bude to smutné...
Na rampě u světelského nádraží probíhá nakládání dřeva napadeného kůrovcem:
A nakonec (některými) dlouhodobě očekávané otevření supermarketu Billa:

Žádné komentáře:

Okomentovat