čtvrtek 27. června 2013

Zámek má kupce

Světelský zámek prodal městu Kraj Vysočina za jedenadvacet milionů korun. Světelská samospráva jej koupila i díky desetimilionovému úvěru a začala hledat zájemce, kterému by jej obratem prodala.

Na jednání, které se konalo 24. dubna, vyhlásilo zastupitelstvo městskou soutěž na prodej  zámku. Město obdrželo nabídky dvou uchazečů: pražské a. s. Ithaka Development a rodiny Ing. Heleny Degerme, rovněž z Prahy. Oba zájemci podali k datu 5. 6. 2013 neúplnou nabídku, nebyla složena požadovaná výše kauce, ani nebyly předloženy kvalifikační doklady v požadovaném znění. Oba zájemci vyzváni k doložení chybějících dokladů včetně složení kauce ve výši 3 mil. Kč na účet města – to vše v rámci podmínek městské soutěže do stanoveného data 26. června do 11.30 hod.
Společnost Ithaca Development nabídla za zámek 12 milionů korun a chtěla by jej přebudovat na domov pro seniory a restauraci. Tento záměr oznámila už před koncem roku, kdy dokonce chtěla městu zapůjčit na odkoupení peníze, ale nakonec od svého záměru ustoupila (viz http://jardavala.blogspot.cz/2013/02/zamek-je-na-prodej.html).
Rodina Degerme nabídla městu  za zámek 17 milionů a jedno sto tisíc korun, ale vymínila si, že v rámci kupní ceny je prodej pozemků, které jsou součástí nemovité kulturní památky, zapsané v Seznamu kulturních památek, přičemž souhlasí se zřízením věcného břemene na stávajících cestách pro veřejnost. V zámku chce zpřístupnit dva zámecké okruhy. Jeden bude obsahovat současné Muzeum Světelska, druhé bude věnovaný evropskému sklářství. V reprezentativních prostorách se budou pořádat kulturní akce, jako  koncerty či menší umělecké festivaly. Hlavní část zámku chce rodina proměnit v útulný hotýlek se stylovou restaurací a zhruba pět pokojů v severovýchodním křídle si chce ponechat pro své soukromé účely. To vše po důkladné rekonstrukci za desítky milionů korun.
Zastupitelé nakonec poměrem hlasování 14:4 pověřili radu města, aby s rodinou Degerme dále jednala o obsahu kupní smlouvy tak, aby k uzavření kupní smlouvy došlo do data 30. 9. 2013. Zastupitelé, kteří hlasovali proti, argumentovali, že město chce zámek prodat se ztrátou téměř čtyř milionů korun.
 
Podle informací, které přinesl Deník Havlíčkobrodska, vlastní rodina Degerme, jejíž příslušníci mají české státní občanství, několik luxusních nemovitostí v Praze, které pronajímá zahraničním ambasádám. Nemovitým majetkem disponuje také v jiných zemích Evropy, například ve Francii.

Žádné komentáře:

Okomentovat