úterý 23. července 2013

Víte co je hektometrovník?

Cestou ze Stvořidel do Smrčné po pravém břehu Sázavy  (viz jardavala.blogspot) je třeba absolvovat malý úsek po železničním svršku, a tak mě napadla výše uvedená otázka. Pokud si myslíte, že hektometrovník je něco jako kilometrovník, nejste daleko od pravdy.

Hektometrovníky se vyskytují podél železničních tratí a čísla na nich vyznačená informují o poloze místa na trati, tj. určují vzdálenost od začátku trati. Kilometrovníky jsou od sebe vzdáleny, jak už jejich název napovídá, jeden kilometr, mezi nimi je však po 100 metrech umístěno devět kamenů, kterým se říká hektometrovníky. Ale pozor – to platí jen pro místní (lokální) tratě. Na hlavních tratích jsou hektometrovníky umístěny střídavě po obou stranách, na levé od začátku trati k jejímu konci s lichými desetinami kilometru, na pravé se sudými.
Hektometrovník ve Světlé nad Sázavou před mostem přes Sázavku

Odborný termín pro toto rozdělování železniční tratě na vzdálenosti po 100 a 1000 metrech průběžně od jejich počátku do jejich konce pomocí mezníků, kamenů či tabulí je staničení
V případě Posázavského pacifiku je zajímavostí, že podle původních plánů začínalo staničení ve stanici Světlá nad Sázavou, od přepracovaných plánů až dodnes je však kilometr nula v Kácově. V dobovém dokumentu se píše, že při vyčíslení nákladů na stavbu trati "...připočítat bylo nutno také vymezníkování dráhy 404 hektometrovými mezníky po 4,- K a 49 kilometrovými po 8,- K."
Kilometrovník mezi Stvořidly a Smrčnou

A na závěr jedno malé „tajemství“: podle hodinek s velkou vteřinovou ručičkou si pomocí níže uvedené tabulky můžete vypočítat rychlost vlaku. Ujede-li vlak 200 metrů za počet vteřin uvedený v jednom řádku, jede rychlostí uvedenou v řádku druhém.

72
48
36
29
24
21
18
16
14
12
10
 9
 8
   7
   6
   5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
60
70
80
90
100
120
144

Tabulka má tu vlastnost, že můžete buď nahoře číst vteřiny a dole rychlost v km/hod., nebo obráceně, a vyjdou vám v obou případech výsledky stejné resp. jen trochu zaokrouhlené.

Žádné komentáře:

Okomentovat